Mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6 trong Họ Đạo Cao Đài ban chỉnh đạo ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thạnh, Ba Tri

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 11/CTrPH-MTTQ-STNMT-TG ngày 30 tháng 8 năm 2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch phối hợp số 176 thực hiện năm 2017; chọn xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri làm điểm “Xây dựng mô hình điểm Đạo Cao Đài tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” và tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới tại 02 ấp của xã (ấp Mỹ Lợi và ấp Mỹ Thuận).

Chiều ngày 06/6/2017 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri và xã Mỹ Thạnh cùng với họ đạo Cao đài Ban Chỉnh Đạo xã Mỹ Thạnh tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6 và tuyên truyền, phát động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng dân cư với sự tham gia của trên 200 đại biểu, Nhân dân là tín đồ đạo Cao đài Ban Chỉnh Đạo.

Tại buổi mít tinh ông Đoàn Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tuyên truyền ý nghĩa ngày môi trường thế giới và thông tin tình hình ô nhiễm, những tác động xấu ảnh hưởng đến đời sống người dân và nhiệm vụ bảo vệ môi trường; nguyên nhân và những giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hưởng ứng lời phát động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thạnh kêu gọi toàn dân trong xã hãy chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; các đoàn thể xã Mỹ Thạnh và họ đạo Cao đài Ban Chỉnh Đạo xã Mỹ Thạnh cũng đã kêu gọi đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân và các tín đồ hãy tích cực tham gia hưởng ứng ngày môi trường thế giới, chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nhiều ý kiến Nhân dân và tín đồ đã phát biểu hưởng ứng rất tích cực trong đó có ông Cao Tấn Khi là tín đồ đạo Cao đài Ban Chỉnh Đạo xã Mỹ Thạnh đã hưởng ứng và có những vần thơ hết sức mộc mạc, tâm huyết:

Tinh thần hưởng ứng giữ môi trường

Đạo giáo tu hành gốc thiện lương

Tích cực tham gia theo kế hoạch

Quyết tâm công tác vệ sinh đường

Chấp hành chính sách Trung ương Đảng

Thực hiện chỉ tiêu xuống địa phương

Đoàn kết đề phòng tránh khí hậu

Cộng đồng ứng phó khỏi tai ương.

Kết thúc buổi mít tinh, lực lượng đoàn viên, hội viên và Nhân dân tổ chức trồng cây xanh và dọn dẹp vệ sinh khu vực chợ. Theo kế hoạch phối hợp số 176, thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện một số công trình, phần việc về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của hộ gia đình và khu dân cư kinh phí thực hiện xây dựng mô hình điểm đạo Cao Đài tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 40.000.000 đồng và Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ 4.900.000 đồng từ kinh phí sự nghiệp môi trường cùng sự đóng góp ngày công và kinh phí của Nhân dân trong xã.

Tác giả
BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO