Trung ương kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tại xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú

Ngày 27/8/2019, Đoàn kiểm tra của Trung ương do ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia giảm nghèo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã đến xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã. Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, huyện Thạnh Phú cùng dự với đoàn.

Ông Ngô Trường Thi phát biểu tại buổi kiểm tra

Báo cáo với đoàn kiểm tra, lãnh đạo xã An Nhơn cho biết, hàng năm, xã đều có sự quan tâm đến công tác giảm nghèo, triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo của trên về thực hiện các chính sách giảm nghèo. Trong đó, chú trọng đến công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề cho lao động nông thôn, đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài, thực hiện Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững… Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bình nghị hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều hàng năm…

Kết quả, xã đã giới thiệu giải quyết việc làm cho gần 490 lao động, đưa 12 lao động làm việc tại thị trường các nước Nhật Bản, Nga và Myanmar. Đến nay, tổng dư nợ từ Ngân hàng CSXH huyện do các hội, đoàn thể bảo lãnh cho hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế gần 20 tỷ đồng. Hiện xã còn 48 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 3,17%, giảm hơn 160 hộ và hơn 11% so với năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2018 là 42,53 triệu đồng, tăng hơn 13 triệu đồng/người so với năm 2016. Mặt khác, xã còn sử dụng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia đầu tư xây dựng 2 tuyến đường kinh phí hơn 120 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng sinh kế cho 36 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 670 triệu đồng.

Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân trong quá trình xây dựng, hoàn thành 19 tiêu chí, được trên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017 và là xã bãi ngang đầu tiên của tỉnh hoàn thành mục tiêu chương trình. Hiện tại, xã đang tiếp tục vận động nhân dân nâng chất, thực hiện ngày nông thôn mới thứ 6 hàng tuần và ngày Chủ nhật Nông thôn mới hàng tháng…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia giảm nghèo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá An Nhơn có sự quan tâm triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia, đặc biệt là công tác giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng. Ông đề nghị xã thời gian tới, tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được phân cấp, vốn vay tín dụng ưu đãi khi triển khai, đảm bảo đạt mục tiêu và nâng cao chất lượng. Đồng thời, phân loại đối tượng hộ nghèo từ đó có những giải pháp hỗ trợ về nguồn vốn, đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nghèo, nhất là đa dạng hóa hỗ trợ sinh kế được xem là giải pháp giúp người nghèo thoát nghèo bển vững. Cách hỗ trợ này cũng sẽ góp phần hạn chế tâm lý ỷ lại, trông chờ của một bộ phận người nghèo hiện nay.

Với chương trình xây dựng nông thôn mới, An Nhơn không những duy trì kết quả đạt được mà cần phải nâng cao chất lượng hơn nữa; trong đó phải quan tâm tự tạo ra sản phẩm để hướng người dân sản xuất, tham gia các chuỗi giá trị, nhưng cái chính vẫn là tìm cách giúp người dân kết nối với doanh nghiệp…

Dịp này, đoàn kiểm tra đã tặng 20 phần quà, mỗi phần số tiền 500.000 đồng cho học sinh nghèo, khó khăn trên địa bàn xã/.

Tác giả
Quốc Vinh