Hệ thống văn bản

STT Số / Ký hiệu Ngày ký văn bản Trích yếu văn bản Văn bản đính kèm
1 1848/CV-MTTQ-BTT Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận huong_dan_hoi_nghi_ban_cong_tac_mt_13.11.doc