Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Đại tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm” năm 2017

Ngày 02/6/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Đại phối hợp Công an huyện tổ chức Hội nghị triển khai, kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm” tại thị trấn Bình Đại. Về dự có bà Đặng Thị Phượng – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, bà Võ Thị Đông Xuân – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, ông Lê Minh Phong – Trung tá – Đội trưởng Đội xây dựng phong trào phụ trách xã, ông Nguyễn Thiện Nhân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn, bà Phan Thị Trúc Ly – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn. Cùng hơn 100 đại biểu đại diện cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công an của 20 xã – thị trấn, đại diện Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, trưởng Ban Công tác Mặt trận, Công an phụ trách ấp, tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản của Thị Trấn về tham dự.
Trong năm qua, thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an từ huyện đến các xã – thị trấn đã có những chương trình và kế hoạch phối hợp cụ thể trong phòng, chống các loại tội phạm đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, tình hình một số loại tội phạm trên địa bàn huyện ngày càng được kéo giảm. Nhằm để tiếp tục làm tốt trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp Công an huyện xây dựng kế hoạch liên tịch chọn thị trấn Bình Đại xây dựng mô hình điểm trong thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm, ma túy; mại dâm;  HIV/AIDS; phòng, chống mua bán người năm 2017. Trong đó, chú trọng tuyên truyền qua việc phối hợp với các ngành có liên quan tập trung đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền nhằm làm cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, mọi gia đình, mọi tổ chức nêu cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác , đoàn kết đấu tranh với các loại tội phạm. Thông qua sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt các chi, tổ hội đoàn thể, kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình điển hình, người tốt việc tốt trong việc tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Từ đó, nâng cao chất lượng thực hiện hiệu quả các mô hình trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trên địa bàn các xã, thị trấn góp phần xây dựng  ấp - khu phố văn hóa, xã - thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” lành mạnh không ma túy, mại dâm, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Tác giả
Phương Châu- MTTQ huyện Bình Đại