Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 11/7/2023, Ủy Ban đoàn kết công giáo tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

Linh mục Phaolô Khổng Đức Ý và chính quyển các cấp tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Linh mục Phaolô Khổng Đức Ý, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh, Linh mục Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh và các thành viên Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh; ông Nguyễn Công Vĩnh - Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh¸ Ban Tôn giáo tỉnh và Ủy ban đoàn kết Công giáo các huyện, thị xã, thành phố, đại diện một số phòng, đơn vị cấp huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, đồng bào Công giáo trong tỉnh luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đoàn kết tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động do nhà nước, MTTQ các cấp phát động: Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Mỗi người Công giáo tốt là một công dân tốt”, “Sống tốt đời đẹp đạo”. Tham gia phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; các phong trào đền ơn đáp nghĩa; công tác giáo dục; y tế; giữ gìn trật tự an ninh, trật tự giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, bác ái  góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với số tiền trên 13.911.000.000đ.

Phát biểu tại hội nghị, Linh mục Phaolô Khổng Đức Ý, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh ghi nhận những kết quả của Ban ĐKCG tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 và đề nghị Ban ĐKCG tỉnh và Ban Hành giáo các xứ, họ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; xây dựng và triển khai kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương; về thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình điểm; thực hiện tốt các cuộc vận động , nhất là cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo"; chung tay xây dựng Nông thôn mới, góp phần vào thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả
Đoàn Việt