Thành phố Bến Tre tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 16,17 tháng 5 năm 2019, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 long trọng được diễn ra. Ông Trần Dương Tuấn, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Phương Đào, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ông, bà là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  ông Nguyễn Văn Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; ông Võ Thanh Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các ông bà Nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tỉnh Bến Tre, thành phố Bến Tre; đại diện các Ban Đảng Thành ủy, các phòng, ban thành phố; đặc biệt là 162 đại biểu chính thức của Đại hội tham dự.

Với tinh thần nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội đã thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn, đảm bảo nội dung theo kế hoạch.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bến Tre, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt trước đại hội

Đại hội đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 – 2019  và dự thảo Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024,  gồm 5 chương trình trọng tâm, với những mục tiêu và giải pháp cụ thể để đại biểu dự Đại hội xem xét quyết định. Ngoài ra, đại biểu ở các tổ còn tập trung thảo luận sâu một số nội dung của dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố, với không khí sôi nổi, đã có 19 ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp xoay quanh các vấn đề như:  Khắc phục điểm nghẽn trong công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội; nâng chất Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre, nhiệm kỳ mới với 64/65 vị (khuyết 01 ở Hội Người mù thành phố), trong đó Ban Thường trực gồm 03 vị (Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch) và cử 18 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Thường trực Thành ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của MTTQ Việt Nam thành phố; qua đó chỉ đạo một số nội dung cụ thể, sâu sát giúp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre, nhiệm kỳ 2019-2024 nhận ra những mặt mạnh cần phát huy và  những hạn chế cần khắc phục để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre nhiệm kỳ mới vận dụng vào tình hình thực tế để thực hiện đạt thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre, nhiệm kỳ 2019 -2024 đã đề ra.

Nhiệm vụ đặt ra ở nhiệm kỳ mới là rất nặng nề, vì thế từng thành viên Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre, nhiệm kỳ 2019 – 2024 phải phát huy vai trò và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã giao cho, có như vậy thì công tác Mặt trận trong thời gian tới sẽ  đạt kết quả cao hơn.

Tác giả
Lệ Hằng