Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 04:47

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Trôm phối hợp, triển khai quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

Những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện ngày càng được coi trọng; hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường dần được hoàn thiện và triển khai áp dụng vào thực tế. Đặc biệt, sự ra đời của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những quy định mới mang tính đột phá, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều luật khác nhau, thay đổi căn bản so với các quy định hiện hành. Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn những tồn tại, hạn chế như vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vẫn xảy ra ở nhiều nơi, nhiều địa phương, do đó, công tác bảo vệ môi trường đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của tất cả các cấp, ngành, địa phương.

Nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức, ý thức trách nhiệm và tính tự giác của cán bộ MTTQ Việt Nam, hội viên của các tổ chức thành viên cũng như đội ngũ cán bộ Tuyên giáo cấp cơ sở trong việc tham gia quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đồng thời nhằm xây dựng lực lượng đội ngũ tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận xã, cán bộ tuyên giáo xã, Ban Công tác Mặt trận các ấp đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với 363 lượt người tham dự.

Quang cảnh Hội nghị

Tại buổi tập huấn, đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 2076/QĐ-UBND, ngày 12/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Đặc biệt là 02 giai đoạn của lộ trình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và lưu trữ chất thải rắn tại nguồn sau phân loại.

Bà Phan Kim Tuyền- Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Thông qua tập huấn, nhằm giúp các cán bộ MTTQ Việt Nam, hội viên của các tổ chức thành viên Mặt trận cũng như đội ngũ cán bộ Tuyên giáo cấp cơ sở, Trưởng ban Công tác Mặt trận các ấp, khu phố trên địa bàn huyện củng cố lại kiến thức và tiếp thu những nội dung mới, cách làm hay để triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ sở, phát huy vai trò tích cực trong công tác bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Đồng thời, sáng tạo, đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi bảo vệ môi trường, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện môi trường xung quanh, nâng cao chất lượng cuộc sống đoàn viên, hội viên và cộng đồng.

Tác giả: 

Sa Sa- Ủy ban MTTQ huyện Giông Trôm