Thông báo lỗi

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated trong include_once() (dòng 3542 của C:\inetpub\wwwroot\mttq.bentre.gov.vn\includes\bootstrap.inc).
Thứ năm, 30 Tháng 11, 2023 - 04:08

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Hệ thống văn bản

STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 20/KH-MTTQ-BTT 07/10/2019 Vận động Quỹ "Vì người nghèo" giai đoạn 2019-2024 PDF icon kh_van_dong_quy_vnn_gd_2019-2024.pdf
2 22/KH-MTTQ-BTT 07/10/2019 Phối hợp vận động người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2019-2024 PDF icon kh_van_dong_nguoi_lao_dong_di_lam_viec_o_nuoc_ngoai_gd_2019-2024.pdf
3 21/KH-MTTQ-BTT 07/10/2019 Phối hợp vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội giai đoạn 2019-2024 PDF icon kh_phoi_hop_xay_dung_nha_tinh_nghia_dong_doi_gd_2019-2014.pdf
4 Số 13/KH-MTTQ-BTT 11/09/2019 Tuyên truyền phòng, chống tội phạm và ma túy gắn xây dựng mô hình điểm thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020
5 Số 16/KH-MTTQ-BTT 16/09/2019 Tổ chức Hội nghị tổng kết 01 năm thực hiện vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" và phát động Tháng cao điểm cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019 PDF icon kh_to_chuc_hn_tong_ket_1nam_quy_vnn.pdf
6 Số 18/KH-MTTQ-BTT 19/09/2019 Kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019 PDF icon kh_kiem_tra_cvd_tddkxdntm-dtvm_2019.pdf
7 Số 05/HD-MTTQ-BTT 18/09/2019 Tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian, truyền thống "Cộng đồng vui hội làng Dừa" trong Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019 PDF icon hd_mot_so_tro_choi_cong_dong_vui_hoi_lang_dua_2019.pdf
8 Số 15/KH-MTTQ-BTT 17/09/2019 Tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình phối hợp số 2647/CTPH-MTTQ-UBND ngày 14/6/2017 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm, giai đoạn 2017-2020 PDF icon kh_giam_sat_ctph_2647_ve_attp.pdf
9 77/TB-CAT 28/08/2019 Tình hình an ninh, trật tự tháng 8 và nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm tháng 9 năm 2019 PDF icon tb_tinh_hinh_antt_thang_8_va_tt_pc_toi_pham_thang_9_-2019.pdf
10 08/KH-MTTQ-BTT 20/08/2019 Phát động Nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô năm 2019-2020. PDF icon kh_van_dong_nhan_dan_tru_nuoc_mua_nuoc_ngot.pdf
11 03/KH-MTTQ-BTT 15/08/2019 Tổ chức tọa đàm tìm giải pháp thực hiện vận động Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019. PDF icon kh_toa_dam_ntm_2019.pdf
12 04/HD-MTTQ-BTT 30/08/2019 Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 PDF icon hd_ngay_hoi_dai_doan_ket_toan_dan_toc_2019.pdf
13 03/HD-MTTQ-BTT 15/08/2019 Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. PDF icon hd_thuc_hien_kl_49tw_ve_khuyen_hoc_khuyen_tai.pdf
14 3611/UBND-TCĐT 06/08/2018 Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh PDF icon Công văn 3611/UBND-TCĐT ngày 06/8/2018 về thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh, PDF icon Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh
15 121/2017/TT-BTC 15/11/2017 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" PDF icon 08082019095514.pdf
16 92/UBND-KGVX 01/08/2019 V/v kinh phí quản lý Quỹ "Vì người nghèo" PDF icon 08082019095343.pdf
17 110/HD-MTTQ-BTT 26/03/2019 Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới Microsoft Office document icon Mẫu hướng dẫn, Microsoft Office document icon Phiếu 01, Microsoft Office document icon Phiếu 03, Microsoft Office document icon Phiếu 04
18 1848/CV-MTTQ-BTT 14/11/2018 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận Microsoft Office document icon huong_dan_hoi_nghi_ban_cong_tac_mt_13.11.doc
19 1846/CV-MTTQ-BTT 12/11/2018 Góp ý dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Microsoft Office document icon huong_dan_dong_gop_dieu_le.doc
20 298/KH-MTTQ-BTT 22/10/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018). Microsoft Office document icon kh_to_chuc_cac_hoat_dong_ky_niem_18.11.doc

Trang