Thứ năm, 29 Tháng 2, 2024 - 02:26

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Tập huấn công tác giảm nghèo cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Bến Tre

Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh nắm vững kiến thức về công tác giảm nghèo gắn với tình hình thực tiễn ở cơ sở và công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; nắm vững các chính sách giảm nghèo, nâng cao kỹ năng công tác giám sát và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối và các giải pháp về giảm nghèo. Từ ngày 24/10/2023 đến ngày 31/10/2023, tại 09 huyện, thành phố Bến Tre, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức 09 lớp tập huấn công tác giảm nghèo cho 945 cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố.

 

Tổ chức lớp tập huấn tại huyện Mỏ Cày Bắc

Tại buổi tập huấn, các học viên được giới thiệu, hướng dẫn 03 nội dung như: Đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020, năm 2021, năm 2022 và triển khai các nội dung, hoạt động Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 – 2025. Hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, trợ giúp xã hội, chính sách về việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động đi lao động tại nước ngoài theo quy định hiện hành.

Các học viên trao đổi những vấn liên quan đến công tác giảm nghèo tại địa phương

Trong quá trình tập huấn, các học viên cùng với báo cáo viên trao đổi, thảo luận cởi mở về các chính sách, dự án đối với người nghèo và quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện tại địa phương./.

Tác giả: 

Mỹ Hằng