Thứ sáu, 9 Tháng 6, 2023 - 15:48

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2023)!

Phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy