Xã Tân Xuân khánh thành tuyến đường công trình Đồng khởi mới

Chiều ngày 31 tháng 3 năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Xuân phối hợp UBND xã và chính quyền ấp Mỹ Quí tổ chức lễ khánh thành tuyến đường tổ NDTQ số 4, ấp Mỹ Quí, xã Tân Xuân. Đây là tuyến đường đăng ký thực hiện công trình “Đồng khởi mới” năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Xuân. Đến dự lễ khánh thành có, ông Nguyễn Văn Trọn, Phó Bí thư Đảng ủy xã, đại diện UBND BTT. UBMTTQVN, các ngành đoàn thể xã, Bí thư, Trưởng ấp Mỹ Quí và bà con Nhân dân ấp Mỹ Quí.

Tuyến đường có chiều dài 1200m với tổng số vốn 647.000.000đ trong đó nhân dân đóng góp 299.000.0000đ, vận động mạnh thường quân 300.000.000đ còn lại do UBND xã hỗ trợ.

Lãnh đạo cắt băng khánh thành công trình

Tuyến đường góp phần phát triển kinh tế ở địa phương đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự vận chuyển hàng hóa, điều kiện đi lại của bà con Nhân dân trên địa bàn ấp, đặc biệt cho các em học sinh đến trường.

Tại buổi lễ, ông Giã Văn Điện, Phó Chủ tịch UBND xã cùng thực hiện nghi thức khánh thành công trình đồng thời phát biểu động viên Nhân dân cùng bảo quản sử dụng tuyến đường lâu dài.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành công trình “Đồng khởi mới”

Công trình hoàn thành người dân rất phấn khởi vui mừng tạo sự đồng thuận trong nhân dân xã nhà đồng thời nhằm tạo sự nhận thức tốt, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi Mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên cơ sở phát huy tinh thần Đồng Khởi năm 1960 thành phong trào Đồng Khởi mới trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước; góp phần đưa kinh tế - xã hội xã nhà phát triển nhanh và toàn diện, hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.                                   

Tác giả
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Tân Xuân