Ủy ban MTTQ xã Hưng Khánh Trung B sơ kết 01 năm thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDNTM, ĐVM” và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo"

Ngày 31/10/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Khánh Trung B tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Đến dự có Bí thư Đảng ủy Phạm Văn Hòn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Nguyễn Công Tráng; Ban vận động Quỹ vì người nghèo; đại diện các ban, ngành, các tổ chức thành viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã - hội, các tổ chức Tôn giáo cùng Trưởng ban Công tác Mặt trận 7/7 ấp.

Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong đó MTTQ Việt Nam xã Hưng Khánh Trung B ghi nhận những tập thể thực hiện có hiệu quả các mô hình về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng Ban vận động Quỹ vì người nghèo tổng kết 01 năm thực hiện chương trình ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện Chương trình an sinh xã hội và phát động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022. Năm 2022, Quỹ "Vì người nghèo" xã đã tiếp nhận được trên 250 triệu đồng. Các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp ở các địa phương số tiền trên 03 tỷ đồng.

Tặng hoa cho cho các đơn vị ủng hộ chương trình ASXH và Qũy VNN năm 2022

Qua phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" xã đã tiếp nhận của 19 tổ chức, cá nhân, đơn vị trao ủng hộ chương trình an sinh xã hội là 1.554.300.000 đồng và đăng ký quỹ Quỹ Vì người nghèo  350.000.000 đồng.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã kịp thời biểu dương 02 cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. trao giấy khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.

Tác giả
Cẩm Tiên