Tình cảm đong đầy của Bác dành cho phụ nữ và phụ nữ quyết tâm làm theo lời Bác dạy

Phụ nữ là một nửa nhân loại, giải phóng phụ nữ là giải phóng phân nửa nhân loại, đó là mục đích cuối cùng của chủ nghĩa xã hội. Trong tiến trình lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam với những ước mơ, khát vọng, biểu hiện bằng khí thế hừng hực tiến công của phụ nữ nhằm giải phóng dân tộc, giai cấp và giải phóng chính bản thân mình, tâm huyết dành cho cuộc đời, cho tương lai không chỉ cho cá nhân mà cho cải tạo xã hội nâng cao vị thế phụ nữ.

          Chúng ta đang sống trong những ngày tháng ba sôi động, náo nức, hừng hực khí thế hào hùng của Khởi nghĩa Hai bà Trưng, đọc lại những lời dặn dò ân cần của Bác đối với phụ nữ, đó là tình cảm đong đầy của Bác một lãnh tụ thiên tài dành trọn cho các thế hệ phụ nữ Việt Nam- những người chị Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, những người mẹ - Mẹ Việt Nam anh hùng.

          Tình cảm đong đầy của Bác dành cho Phụ nữ

          Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cả cuộc đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trong đó mục đích cao cả là giải phóng phụ nữ- một nửa dân tộc. Người là nhà tư tưởng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đặt vị thế, vai trò của nữ giới ngang với nam giới, đồng thời là một trong những nhà tư tưởng, lãnh tụ tiêu biểu của thế giới luôn đề cao và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Vấn đề giải phóng phụ nữ là một bộ phận thống nhất, xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện rõ tư tưởng nhân văn cao cả và đạo đức trong sáng của Người. Tư tưởng của Người về giải phóng phụ nữ xuất phát từ tình cảm đặc biệt đối với những người phụ nữ, từ thực trạng bất bình đẳng của phụ nữ dưới chế độ phong kiến.

          Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Người cho rằng: Phụ nữ chiếm số đông trong lực lượng nhân dân, lại bị kìm hãm và chịu nhiều đau khổ nên luôn có tinh thần đấu tranh cách mạng. Sự nghiệp cách mạng không thể thành công nếu không có phụ nữ tham gia. “Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người”(1), bởi vậy, giải phóng phụ nữ là một nhiệm vụ tất yếu của cách mạng Việt Nam, là nhu cầu khách quan của xã hội, của yêu cầu phát triển đất nước.

          Theo Người, sự nghiệp giải phóng phụ nữ không phải là công việc cách mạng của riêng phụ nữ, mà gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. “Đàn bà con gái cũng nằm trong nhân dân. Nếu cả dân tộc được tự do, đương nhiên họ cũng được tự do. Ngược lại nếu dân tộc còn trong cảnh nô lệ thì họ và con cái họ cũng sẽ sống trong cảnh nô lệ đó thôi”(2). Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng yêu cầu phải đứng trên lập trường vô sản để đấu tranh giải phóng phụ nữ. Người luôn phê phán những quan điểm tách rời đấu tranh giải phóng phụ nữ khỏi sự nghiệp cách mạng chung: “Không có gì nguy hiểm và sai lầm lớn hơn là chỉ lo giành nữ quyền, không tham gia vào đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc. Phụ nữ chỉ có thể đạt tới sự bình đẳng với nam giới một khi dân tộc ta đã giành được độc lập tự do, những người lao động công nhân, nông dân thoát khỏi sự bóc lột của tư sản, địa chủ”(3).

          Bác nhắc nhở phụ nữ phải “Trước giúp nước, sau giúp mình”, tham gia vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng, trong đó có giải phóng phụ nữ. Con đường cách mạng vô sản là con đường duy nhất đúng đắn để phụ nữ giải phóng bản thân khỏi sự trói buộc, áp bức bóc lột của chế độ phong kiến, thực dân. Phụ nữ muốn giải phóng phải cùng dân tộc, giai cấp đứng lên làm cách mạng. Chỉ đi theo cách mạng, phụ nữ mới được giải phóng triệt để. Chỉ dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, nữ giới mới hoàn toàn bình đẳng với nam giới trong sự nghiệp đấu tranh chung. Sự nghiệp giải phóng phụ nữ có phạm vi rất rộng lớn, từ trong gia đình tới xã hội, cả về kinh tế và chính trị. Giải phóng phụ nữ, theo nghĩa rộng là phát huy vai trò, năng lực của phụ nữ, nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi mặt đời sống xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng muốn giải phóng phụ nữ thì trước hết là giải phóng họ khỏi sự trói buộc của tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, khỏi sự bất công ngay trong gia đình của mình. Người lên án mạnh mẽ quan điểm “đàn bà phải quanh quẩn trong bếp”, bởi từ đó dẫn đến việc vị thế của người phụ nữ bị hạ thấp trong gia đình và xã hội.

          Giải phóng phụ nữ là cuộc cách mạng lâu dài, “khá to và khó”. Người giải thích: Vì trọng nam khinh nữ đã “ăn sâu trong đầu óc của mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội”(5), bởi vậy đối tượng của cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ không chỉ là kẻ thù dân tộc và giai cấp, mà sâu xa hơn là nó tồn tại trong mỗi con người, kể cả nhiều cán bộ cách mạng đã từng chiến thắng thực dân đế quốc và cả trong một bộ phận phụ nữ. Tại Hội nghị cán bộ thảo luận Dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình (tháng 10-1959), Người lưu ý rằng việc thực hiện sẽ có nhiều khó khăn, nên “còn phải tuyên truyền giáo dục lâu dài mới thực hiện được tốt(6).

          Cuộc đấu tranh giải phóng phụ nữ không chỉ dừng lại ở Cương lĩnh, đường lối, mà còn phải thông qua tài tổ chức, nghệ thuật lãnh đạo,... Đây là cuộc cách mạng tư tưởng gay go, phức tạp, lâu dài, “Vũ lực của cuộc cách mạng này là sự tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, pháp luật. Phải cách mạng từng người, từng gia đình, đến toàn dân”(7). Người quan tâm thực hiện hệ thống các biện pháp, giải pháp: thông qua pháp luật, giáo dục, đấu tranh tư tưởng, thông qua tổ chức của phụ nữ, thông qua toàn bộ hệ thống chính trị trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Tuy Bác Hồ không viết những tác phẩm lớn về vấn đề giải phóng phụ nữ, nhưng từng nơi, từng lúc, những câu nói của Người về bình đẳng nam nữ thật giản dị và dễ hiểu. Người nói: “Nhiều người lầm tưởng đó là một việc dễ chỉ: Hôm nay anh nấu cơm, rửa bát, quét nhà, hôm sau em quét nhà, nấu cơm, rửa bát, thế là bình đẳng, bình quyền. Lầm to! Đó là một cuộc cách mạng to và khó”.

Quyền bình đẳng thực sự của người phụ nữ theo Bác là “Người phụ nữ Việt Nam đứng ngang hàng với đàn ông để hưởng mọi quyền công dân”. Vấn đề bình đẳng nam nữ nhằm phát huy vai trò phụ nữ được Bác đề cập trên nhiều lĩnh vực, nhưng nổi rõ nhất trên hai lĩnh vực sau:

          Một là, lĩnh vực quyền và lợi ích: Trong lời kêu gọi chống nạn thất học, Bác viết “Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm. Đây là lúc các chị em phải cố gắng để kịp nam giới, để xứng đáng mình là một phần tử trong nước, có quyền bầu cử và ứng cử”. Hay “Phụ nữ phải tham gia vào các cấp chính quyền, vào bộ máy lãnh đạo các ngành từ cơ sở đến trung ương, vào ban quan trị”. Có một vấn đề rất tế nhị trong việc phân công lao động, cần căn cứ vào những khác biệt về đặc tính giới mà Bác Hồ thẳng thắn khuyên bảo. Bác nói: “Con gái có kinh chẳng hạn, trong lúc có kinh lội nước, dầm mưa, sau này sức khỏe không tốt, cho nên phân phối công tác cho phụ nữ phải thích hợp”.

          Hai là, lĩnh vực gia đình: Người phụ nữ phải vất vả nhiều trong công việc gia đình, như Lênin chỉ rõ: “Mặc dù có mọi luật lệ giải phóng phụ nữ, nhưng phụ nữ vẫn cứ là nô lệ trong gia đình vì công việc nội trợ linh tinh cứ đè nặng lên vai họ, làm cho họ nghẹt thở mụ mẫm, nhọc nhằn, ràng buộc họ vào bếp núc, vào buồng con cái, lãng phí sức lực của họ vào một công việc cực kỳ tủn mủn, làm cho họ nhọc nhằn, gò bó”. Và theo Bác Hồ thì việc giải phóng sức lao động của phụ nữ chính là giải phóng phụ nữ khỏi những công việc không tên của gia đình. Bác thường nói “Nên cố gắng tổ chức những nhà ăn công cộng để giải phóng phụ nữ ra khỏi bếp núc”. Bác Hồ phê phán mạnh mẽ vấn đề bạo hành trong gia đình, nhất là hiện tượng chồng đánh vợ. Bác viết “Khinh rẻ phụ nữ, và dã man nhất là thói đánh vợ,… Những thói dã man đánh vợ và ép con cần phải chấm dứt. Lợi quyền của phụ nữ cần được thực sự bảo đảm”.

          Từ những phân tích về sự bất bình đẳng nam nữ, Bác Hồ cũng nêu lên các con đường có thể giải phóng phụ nữ và gợi ý từng đối tượng cụ thể. Đối với cán bộ lãnh đạo, Bác phê phán những tư tưởng mang nặng định kiến giới, coi thường phụ nữ. Bác khuyên “Phải thông cảm sâu sắc với quần chúng, và ra sức giúp đỡ chị em giải quyết những thắc mắc khó khăn”. Đối với các đoàn thể phải có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục pháp luật để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Đối với chính bản thân người phụ nữ, phải tự đấu tranh vì quyền lợi của mình, không có tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Bác khuyên chị em phụ nữ cố gắng học tập văn hóa, chính trị, nghề nghiệp. Nếu không học thì không tiến bộ. Trong công tác và cuộc sống hàng ngày, Bác Hồ rất coi trọng đào tạo đội ngũ cán bộ và quan tâm, chăm sóc đến cuộc sống của người phụ nữ.

          Để thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng phụ nữ, phải kết hợp đồng bộ các giải pháp, các yếu tố bên trong và bên ngoài, trong đó yếu tố quyết định là “Bản thân phụ nữ thì phải tự mình vươn lên”. Yếu tố bên ngoài là môi trường xã hội, là quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, là sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Yếu tố bên trong chính là nội lực, ý thức vươn lên của bản thân phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam luôn xứng đáng và có quyền tự hào về vai trò to lớn và những đóng góp quan trọng của mình, như Tám chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Từ tinh thần đó, Hồ Chí Minh luôn động viên phụ nữ vượt qua tâm lý tự ti, giúp phụ nữ vượt khỏi tư tưởng an phận với cuộc sống gia đình, với “hạnh phúc chật hẹp”, động viên họ mang những khả năng của mình tham gia và đóng góp cho các công việc xã hội. Phụ nữ phải phấn đấu, học tập, tự tin, tự giải phóng mình về tình cảm, tâm lý, trí tuệ và hành động. “Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đó, phụ nữ ta phải xóa bỏ cái tâm lý tự ti và ỷ lại; phải có ý chí tự cường, tự lập; phải nâng cao lên mãi trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật”(8). Người khơi dậy tính tự trọng, khả năng nỗ lực tự vươn lên của phụ nữ, động viên phụ nữ đấu tranh với chính mình để vượt lên, góp phần vào chữa bệnh thành kiến của người khác. “Về phần mình, chị em phụ nữ không nên ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải phóng cho mình mà tự mình phải tự cường, phải đấu tranh”(9). Người luôn khích lệ, động viên phụ nữ phải làm sao cho mọi người đều thấy được khả năng và đóng góp của phụ nữ, lúc đó sẽ cất nhắc, đề cử vào những vị trí xứng đáng

          Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến bình đẳng nam nữ, coi đó là một nội dung cơ bản trong việc giải phóng phụ nữ về mặt xã hội. Khi đề cập đến các mục tiêu về phương diện xã hội, trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt (năm 1930), Người đã nêu rõ mục tiêu nam nữ bình quyền. Cách mạng Tháng Tám thành công, Hiến pháp đầu tiên, do Người chỉ đạo biên soạn, ghi rõ: “Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện”. Người yêu cầu các ngành, các địa phương phải tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, để phụ nữ phát huy quyền và khả năng công dân của mình trong xã hội.

 - Khi nói về vị trí, vai trò của phụ nữ, Người chỉ rõ: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường/ Đánh Đông, dẹp Bắc, làm gương để đời”. Ngày nay, những tư tưởng của Người về vai trò của phụ nữ trong xã hội vẫn còn nguyên giá trị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên vượt qua sự ràng buộc thế giới quan phong kiên, nho giáo thấy rõ vai trò của phụ nữ thế giới nói chung, phụ nữ nói riêng. Người nhận xét: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Người cũng rút ra kết luận “Xem trong lịch sử cách mệnh chẳng có lần nào là không có đàn bà tham gia”, rồi Người khẳng định: “An Nam cách mệnh cũng phải có nữ giới tham gia mới thành công”.

Với cách nhìn toàn diện, Bác Hồ nhấn mạnh rằng, phụ nữ chiếm một nửa nhân loại; “Nói đến phụ nữ là nói đến một nửa xã hội”, cũng tương tự “Phụ nữ Việt Nam chiếm một nửa tổng số nhân dân ta”; Người còn chỉ rõ: “Phụ nữ là một lực lượng lao động rất quan trọng”. Vì vậy, theo Người, “Nếu phụ nữ chưa được giải phóng thì xã hội chưa được giải phóng”, “Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”. Bác Hồ phân tích có lý, có tình, rằng: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, “Nhất định phải sản xuất thật nhiều. Muốn sản xuất nhiều thì phải có nhiều sức lao động. Muốn nhiều sức lao động thì phải giải phóng lao động của phụ nữ”.

- Trước lúc đi xa, trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh không quên biểu dương tinh thần chiến đấu, hy sinh và căn dặn toàn dân phải quan tâm, chăm sóc phụ nữ: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”. Những câu nói của Người ngắn gọn, súc tích nhưng chứa nhiều hàm ý sâu sắc, như những lời răn dạy, chỉ dẫn quý báu đối với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và bản thân phụ nữ trong đấu tranh thực hiện quyền của phụ nữ, phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong xây dựng đất nước, xây dựng xã hội mới trong giai đoạn hiện nay.  

          Có thể cho thấy, cả cuộc đời Bác từ lúc sinh thời đến trước lúc đi xa, Người luôn dành cho phụ nữ những lời căn dặn ân cần đong đầy tình cảm song chưa đựng cả một tinh thần trách nhiệm của một lãnh tụ cách mạng, một thế hệ đi trước, truyền đạt cho lực lượng kế tục xứng đáng sự nghiệp cha, anh để lại.

          Phụ nữ quyết tâm làm theo lời Bác

          Kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, chúng ta có các thế hệ phụ nữ nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong quá trình thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền Nam, Bắc được Bác Hồ khen tặng: Tại Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1966), Bác Hồ nói: “Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu dân cho đến nay, mỗi khi nước nhà gặp nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc”. Trong thư gửi phụ nữ nhân dịp Chiến thắng Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”.

Phụ nữ Bến Tre phát huy vai trò trong việc ra quân Đồng Khởi mới. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bến Tre, thời gian qua, các cấp hội đặc biệt quan tâm thực hiện phong trào thi đua "Đồng khởi mới" xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ thông qua thực hiện hiệu quả các tiêu chí Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, có trên 96% hộ hội viên đăng ký, cam kết thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động, có gần 80% hộ đạt gia đình "5 không, 3 sạch". Nhân rộng, duy trì, nâng chất lượng hoạt động của trên 4.000 loại hình, mô hình câu lạc bộ (CLB), tổ, nhóm: "5 không, 3 sạch"; gia đình hạnh phúc; phụ nữ không sinh con thứ 3; phòng chống tệ nạn xã hội; gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học... Các mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc hỗ trợ chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. CLB, tổ, nhóm được duy trì và tổ chức sinh hoạt đều đặn, đúng định kỳ với nội dung luôn đổi mới. Hoạt động của các mô hình đã khẳng định thêm vai trò của phụ nữ trong việc giữ gìn, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế và thực hiện công tác an sinh xã hội cũng được các cấp Hội LHPN quan tâm nhằm góp phần phát triển kinh tế gia đình bền vững, điển hình như mô hình "Mỗi chi hội có 1 địa chỉ vì phụ nữ nghèo"; phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", mô hình tiết kiệm góp vốn xoay vòng… phát huy hiệu quả, với trên 3,384 tỷ đồng. Tập trung phát huy nội lực và vận động các mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh hỗ trợ, đóng góp trên 70 tỷ đồng thực hiện công tác chăm lo cho hội viên, phụ nữ, trẻ em khó khăn.

Về xây dựng điển hình, các cấp hội đã xây dựng trên 2.000 điển hình, trong đó gần 200 điển hình tập thể tiêu biểu. Nổi bật như phong trào "Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình" của 100% cơ sở hội, phong trào "Tiết kiệm vì phụ nữ, trẻ em nghèo", "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", chương trình "Mẹ đỡ đầu"… được thực hiện rộng khắp với nguồn kinh phí xã hội hóa đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Phong trào "Nuôi heo đất tiết kiệm", "Thi đua bảo vệ môi trường", "Biến rác thải thành tiền giúp trẻ em nghèo", hay phong trào phụ nữ "vun trồng tương lai", được đông đảo hội viên tham gia thực hiện.

Bên cạnh đó, hoạt động CLB trợ giúp pháp lý thời gian qua đã kịp thời lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ em và phụ nữ… Đặc biệt, mô hình CLB gia đình hạnh phúc đã góp phần lưu giữ truyền thống, xây dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình đến với toàn xã hội. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa, mang đậm dấu ấn của tổ chức hội và phụ nữ khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trên từng lĩnh vực, góp phần nhân thêm niềm tin, lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng và xã hội.

          Tình hình phụ nữ hiện nay.

          Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 25 của Hội LHPN Việt Nam trong 5 năm qua, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định: Các cấp Hội từ TW đến cơ sở rất nghiêm túc phổ biến, tuyên truyền và nỗ lực, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết, tập trung vào công tác tập hợp, vận động, hỗ trợ phụ nữ. Hiện nay, Hội có 19 triệu hội viên phụ nữ, các đối tượng phụ nữ Hội đã thu hút được đa số là phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ trong độ tuổi từ 31 đến 54. Các cấp Hội xác định công tác chăm lo, hỗ trợ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ là nhiệm vụ quan trọng, qua đó vận động, thu hút phụ nữ tham gia các hoạt động Hội và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

          Phương thức, nội dung hoạt động của Hội có chuyển biến rõ nét, chú trọng tính liên hiệp, tăng cường sự phối hợp, xã hội hóa. Cùng với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ, Hội tập trung nhiều hơn vào việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, năng lực, phát huy nội lực để phụ nữ tự lo cho chính mình, tự giải quyết các vấn đề liên quan. Bên cạnh nhóm phụ nữ yếu thế, Hội tập trung cho nhóm phụ nữ tiên phong (trí thức, nữ doanh nhân, nữ các nhà khoa học, nữ cán bộ quản lý...) là những phụ nữ dẫn dắt, tiên phong, lan tỏa để thúc đẩy phong trào và công tác phụ nữ.

          Nhiều địa phương, Hội LHPN đã sử dụng mạng xã hội, ứng dụng CNTT trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Các ý kiến phát biểu, clip giới thiệu mô hình hoạt động được chiếu trong hội nghị đã minh chứng cho kết quả vận động, tập hợp, thu hút, chăm lo và đại diện cho phụ nữ của Hội những năm qua. Nhiều đại biểu đã tâm huyết đề xuất, kiến nghị những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao vai trò của Hội, đẩy mạnh công tác phụ nữ trong thời gian tới:

Một là, cần làm cho đường lối, chủ trương và những chính sách lớn của Đảng đối với phụ nữ, với phong trào phụ nữ, với tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thấu suốt trong cả hệ thống chính trị, được cụ thể hóa thành pháp luật và chính sách. Trong bối cảnh mới, tiếp tục nghiên cứu và ban hành kịp thời các văn bản pháp luật, chính sách có liên quan đến phụ nữ. Nhà nước cần có nhiều chính sách thiết thực hơn nữa bảo đảm quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, có biện pháp tạo thêm việc làm, cơ hội nâng cao kiến thức và khởi nghiệp, sáng tạo cho phụ nữ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ kết hợp được nghĩa vụ công dân với thiên chức làm mẹ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hai là, tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới. Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ, tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Cần tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đa dạng hóa các hình thức tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội theo lứa tuổi, ngành, nghề, sở thích, vùng, miền, gắn quyền lợi với nghĩa vụ, hướng dẫn các tầng lớp phụ nữ hoạt động theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Tổ chức, bồi dưỡng, tuyên truyền, động viên các tầng lớp phụ nữ thực hiện các phong trào hành động cách mạng, chăm lo đời sống, giải quyết và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đặc biệt coi trọng việc đào tạo nghề, tạo việc làm, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em. Chú trọng xây dựng đội ngũ nữ trí thức, nữ doanh nhân gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với quá trình cấu trúc lại nền kinh tế và quá trình hội nhập quốc tế. Trang bị cho phụ nữ những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh,… Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ba là, tiếp tục chú trọng công tác cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ và chất lượng đội ngũ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học. Có kế hoạch tổng thể, dài hạn công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, phát huy năng lực cán bộ nữ. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ nữ làm công tác khoa học - kỹ thuật, kinh tế, pháp luật, hành chính, quản lý nhà nước, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số, theo tôn giáo, cán bộ nữ ở vùng sâu, vùng xa. Quan tâm phát triển đảng viên nữ, chú ý đến việc bồi dưỡng, kết nạp Đảng đối với những nữ doanh nhân là chủ doanh nghiệp khu vực tư nhân. Việc sử dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ nữ cũng cần chú ý những đặc điểm về giới tính, bố trí cho chị em những ngành, nghề thích hợp, để chị em có thể phát huy tối đa khả năng và sở trường của mình. Có chính sách ưu tiên và đãi ngộ thích đáng đối với cán bộ nữ hoạt động lâu năm, những cán bộ nữ công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và công tác ở nước ngoài.

Tác giả
ThS. Nguyễn Thành Phương - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở-Trường Chính trị