Rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Sau đại hội huyện điểm của tỉnh (huyện Mỏ Cày Bắc vào ngày 09/4/2024), ngày 12/4/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự cuộc họp

Trên cơ sở Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư; Công văn 3814-CV/TU, ngày 13/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc làm điểm tổ chức đại hội cấp huyện để rút kinh nghiệm cho các huyện, thành phố. Theo kế hoạch, sau đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc, các huyện, thành phố sẽ tổ chức đại hội trong tháng 5 và kết thúc trong tháng 6/2024.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban chỉ đạo đại hội của tỉnh đã đánh giá toàn diện về quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội của MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc, nêu rõ những mặt được, những mặt cần phải rút kinh nghiệm sau đại hội để các huyện, thành phố còn lại tổ chức đại hội đạt hiệu quả. Theo nhận định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc có sự tập trung cao, hoàn thiện các nội dung công việc để tiến hành đại hội theo đúng kế hoạch đã đề ra. Chương trình đại hội được chuẩn bị chu đáo. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cơ bản đã bám sát hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Chất lượng các bài tham luận tại đại hội chuẩn bị tốt, các ý kiến thảo luận có chất lượng. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029 có 63 vị (hiệp thương tại đại hội 62 vị, khuyết 01 vị). Đại hội được tổ chức trong 01 ngày. Trước khi khai mạc đại hội, huyện tổ chức để đoàn đại biểu chính thức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện; tổ chức đoàn đại biểu các tầng lớp Nhân dân đến chúc mừng đại hội đảm bảo thành phần. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng phóng sự kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024; truyền thanh trực tiếp, livestream để tuyên truyền sự kiện chính trị quan trọng trong các tầng lớp Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc Phan Trúc Vinh phát biểu đánh giá quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc, dù chuẩn bị rất chu đáo nhưng cũng không tránh khỏi những sai sót nhất định, các huyện, thành phố sẽ rút kinh nghiệm cho đơn vị của mình để tổ chức đại hội thành công.

Đại biểu các huyện, thành phố tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị đại hội trong đó có công tác nhân sự, việc xây dựng văn kiện, thành phần đoàn chủ tịch, công tác tuyên truyền; đề xuất một số nội dung liên quan đến tổ chức đại hội … Các ý kiến đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao đổi rõ ràng, cụ thể để thực hiện.

Chủ tịch UBMTTQ thành phố Bến Tre phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc; sự quan tâm sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp của các ngành có liên quan. Khẳng định đại hội MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc đã thành công tốt đẹp, thật sự là đại hội của các tầng lớp Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung kết luận cuộc họp

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lưu ý các huyện, thành phố chủ động trong quá trình tổ chức đại hội, bám sát Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư, Công văn số 3814-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác đại hội; tập trung chuẩn bị tốt báo cáo chính trị và chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo phải có bố cục hợp lý, cân đối, bám sát chức năng, nhiệm vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2019-2024 để đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế, tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành quả nổi bật để rút ra những bài học sâu sắc cho nhiệm kỳ mới.

Báo cáo kiểm điểm cần nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng. Tập trung kiểm điểm, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị,... Chú trọng kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của ủy ban, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, qua đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp nhằm sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Khuyến khích các huyện, thành phố quan tâm mời cấp ủy tham gia đoàn chủ tịch với vai trò lãnh đạo, điều hành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức đại hội. Phát huy tối đa hệ thống truyền thanh cơ sở và sử dụng có hiệu quả bộ công cụ tuyên truyền trên mạng xã hội. Các huyện, thành phố hoàn thành đại hội cấp huyện trước 15/6/2024.

Từ thành công và những điều rút ra sau đại hội sẽ là kinh nghiệm cho MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh hoàn thành tốt đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tổ chức thành công đại hội trong thời gian tới. Việc tổ chức thành công đại hội cấp huyện chính là điều kiện quan trọng tiến tới tổ chức thành công đại hội cấp tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Tác giả
Kim Ngân