Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác giám sát

Giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ luôn được Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm. Với chức năng này, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát một số nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực. Từ đó, kịp thời đưa ra những kiến nghị thiết thực giúp địa phương tháo gỡ khó khăn góp phần thực hiện tốt các chính sách, pháp luật liên quan đến người dân.

Hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn

Năm 2018 nội dung đăng ký thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tổ chức giám sát 7 nội dung. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì cùng các tổ chức thành viên đã giám sát đạt 5 nội dung gồm: Việc thực hiện chính sách pháp luật về xuất khẩu lao động theo Nghị quyết 13 Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Việc thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị đối với UBND huyện Châu Thành, Mỏ Cày Bắc; Việc thực hiện các chính sách pháp luật đối với các xã bãi ngang; Việc thực hiện pháp luật về công khai kết luận thanh tra theo điều 39 của Luật Thanh tra 2010 tại UBND huyện Chợ Lách, Giồng Trôm và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và sản xuất nông nghiệp đối với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo ông Dương Phú Hưng - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 5 nội dung Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát trong năm 2018 đã góp phần giúp các địa phương, đơn vị thấy hạn chế có hướng khắc phục trong thời gian tới.

Cụ thể qua giám sát nội dung về thực hiện chính sách pháp luật xuất khẩu lao động và chính sách đối với các xã bãi ngang, cho thấy các chủ trương, chính sách về hai nội dung này nhiều nơi tuyên truyền vận động, hỗ trợ chưa cụ thể. Một phận người dân chưa hiểu kỹ, chưa tiếp cận được những chính sách này. Hướng tới địa phương cần có sự phối hợp nhất là phối hợp trong công tác tuyên truyền. Trong đó, cần quy định rõ trách nhiệm từng thành viên. Mặt trận Tổ quốc cần làm gì, tổ chức đoàn thể làm gì, vận động, tổ chức ra sao, hỗ trợ người dân cái gì ... có như vậy thì thông tin sẽ đến tận người dân. Người dân sẽ biết mình có quyền lợi và nghĩa vụ gì trong thực hiện các chính sách, pháp luật về xuất khẩu lao động cũng như xã bãi ngang. Những người có nhu cầu xuất khẩu lao động sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình.

Theo ông Dương Phú Hưng, không chỉ giúp địa phương khắc phục hạn chế mà qua giám sát Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thấy được trách nhiệm của mình trong giám sát mà Đảng và Nhà nước giao. Từ đó, góp sức cùng các đơn vị địa phương được giám sát chỉ rõ những mặc mạnh cần phát huy. Góp ý, kiến nghị, khắc phục những hạn chế, thiếu xót giúp đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Mặt trận Tổ quốc thể hiện được vai trò của mình tham gia xây dựng chính quyền vì dân, do dân, góp phần xây dựng cơ quan chính quyền trong sạch vững mạnh.

“Để phát huy hiệu quả công tác giám sát, thời gian tới Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các tổ chức thành viên ngoài đẩy mạnh giám sát, tăng cường công tác phúc tra. Tránh để trường hợp sau giám sát, đoàn đã kiến nghị đề xuất nhưng việc khắc phục chưa đạt yêu cầu”, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Dương Phú Hưng nhấn mạnh.

Giúp địa phương thực hiện tốt chính sách, pháp luật

Là một trong những xã được giám sát về việc thực hiện các chính sách pháp luật đối với xã bãi ngang. Ông Nguyễn Văn Vàng - Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Tiên Long hiện có 2.174 hộ dân, 8.604 nhân khẩu. Trong đó có 201 hộ nghèo, 734 nhân khẩu; 144 hộ cận nghèo, 521 nhân khẩu. Thời gian qua, các chính sách về Bảo hiểm Y tế, giáo dục, nhà ở, đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn,… được UBND xã tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả. Việc thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững được UBND xã phối hợp thực hiện khá tốt. Trong thực hiện có phân công nhiệm vụ cụ thể để hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo thực hiện sinh kế thoát nghèo.

Các chính sách pháp luật dành cho xã bãi ngang được địa phương tập trung thực hiện nhưng theo ông Nguyễn Văn Vàng công tác phối hợp tuyên truyền chưa chặt chẽ, một số cán bộ làm công tác tuyên truyền chưa nắm chắc các chủ trương, chính sách đối với xã bãi ngang. Việc triển khai thực hiện Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững đạt kết quả chưa cao… “Đang loay hoay với những hạn chế gặp phải, Tiên Long chưa biết khắc phục từ đâu, nhờ chuyến giám sát từ đoàn công tác của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên, Tiên Long bước đầu tháo được điểm “nghẽn” trong công tác này” - ông Nguyễn Văn Vàng nhận định.

Dựa trên những đề xuất, kiến nghị của đoàn công tác, Tiên Long đã xây dựng kế hoạch khắc phục. Trong đó, chú trọng phối giữa các ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền thực hiện các chính sách pháp luật đối với xã bãi ngang đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, giúp người dân nắm được các chủ trương, chính sách mình thụ hưởng và tích cực tham gia thực hiện.

Đọc, đọ tên, địa chỉ được ghi trong thẻ BHYT mình vừa nhận, chú Lê Văn Quán ấp Tiên Phú 1 xã Tiên Long cho biết: Chú và người thân trong gia đình đã có thẻ BHYT nhưng do sai chữ lót trên thẻ nên chú Quán nhờ cán bộ xã làm lại theo đúng chứng minh nhân dân. Theo chú Quán, thông qua các buổi họp Tổ NDTQ, sinh hoạt hội, thông tin trên đài truyền thanh nên đa số người dân Tiên Phú 1 đều nắm được một số chính sách dành cho người dân xã bãi ngang. “Gia đình khó khăn, nếu bỏ tiền mua bảo hiểm cho cả nhà thì tốn kém lắm. Giờ được hưởng chế độ này, người dân như chú ai cũng mừng” - chú Quán hồ hỡi nói.

Cũng như chú Quán, anh Thanh Sơn, ấp 3 xã Phú Long huyện Bình Đại vui mừng vì được tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội để con anh được tham gia xuất khẩu lao động. Anh cho biết: Con đi xuất khẩu lao động được xem là cứu cánh để gia đình thoát nghèo. Hoàn cảnh khó khăn, không đất canh tác, điều kiện vươn lên hạn chế giờ anh chỉ hy vọng được đổi thay sau 3 năm con anh lao động tại Nhật trở về.

Ông Bùi văn Tửng - Phó chủ tịch UBND xã Phú Long cho biết: Cũng như Tiên Long, Phú Long cũng gặp không ít khó khăn trong triển khai, thực hiện các chế độ chính sách dành cho xã bãi ngang. Cụ thể, việc tuyên truyền các sách đối với xã bãi ngang gắn với thực hiện Đề án sinh kế thoát nghèo thực hiện chưa thường xuyên, liên tục, chưa sâu rộng trong nhân dân. Việc triển khai thực hiện các chính sách còn chậm, tính chủ động đeo bám để triển khai các chế độ hỗ trợ cho nhân dân chưa cao, nhất là việc tiếp cận, thực hiện nguồn vốn được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Công tác lập danh sách, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân còn sai sót trong thời gian qua.

“Với những hạn chế hiện tại, qua kiến nghị từ đoàn giám sát địa Phú Long sẽ có kế hoạch phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tập trung triển khai các chính sách đối với xã bãi ngang gắn với việc triển khai hướng dẫn thực hiện Đề án sinh kế thoát nghèo, nhằm giúp người dân nắm được các chính sách được hưởng để cùng tham gia thực hiện. Trong tuyên truyền chọn đúng đối tượng để công tác tuyên truyền có hiệu quả. Cán bộ làm công tác tuyên truyền phải thật sự quyết liệt, tận tâm và nắm chắc các nội dung để tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện” - ông Bùi Văn Tửng nói. 
Tác giả
P. Tuyết - Báo Đồng Khởi