NGHIỆM THU ĐƯỜNG ĐA 04 ẤP VIỆC GIỮA, XÃ THỚI LAI

Qua thời gian trên 3 tháng thi công,  sáng ngày 29 tháng 3 năm 2022, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Thới Lai phối hợp Ủy ban nhân dân xã và Ban quản lý dự án huyện Bình Đại tổ chức nghiệm thu tuyến đường ĐA 04 ấp Việc Giữa, xã Thới Lai.

Đây là nhóm công trình cấp B thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới do huyện làm chủ đầu tư. Tuyến đường được xây dựng kết cấu bằng pêtông có chiều dài 1.600 mét, mặt đường rộng 3 mét, dầy 1,6 mét. Kinh phí xây dựng là 3,213 tỷ đồng, trong đó kinh phí tỉnh và huyện đầu tư 90%, Nhân dân đóng góp 315 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt nhân dân trong ấp đã tự nguyện hiến 1.600 m2 đất để mở rộng mặt bằng, đốn 27 cây dừa và tham gia 46 ngày công lao động quy thành tiền 63 triệu đồng. Tuyến đường ĐA04 khi khánh thành đưa vào sử dụng sẽ xóa cảnh lầy lội, đi lại khó khăn trong mùa mưa và mở ra bước phát triển mới cho bà con trong khu vực.

Tác giả
Lê Hữu Tính-PCT UB MTTQ xã Thới Lai