Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023

Ngày 18/3/2023, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề: Những vấn đề về Người cao tuổi (NCT) Việt Nam; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII; một số nội dung cơ bản về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chương trình công tác trọng tâm của Hội NCT Việt Nam năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến 62 điểm cầu trong cả nước.

Tại điểm cầu Hà Nội, tham dự có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; các ông nguyên Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội NCT và hơn 3.500 đại biểu tham dự tại các điểm cầu trên cả nước.

Tại điểm cầu Bến Tre, tham dự có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Ban đại diện Hội NCT tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch (trưởng Ban đại diện) Hội NCT các huyện, thành phố.

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre

Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thông tin định hướng những vấn đề, quan điểm liên quan đến chính sách về NCT Việt Nam như: Lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, phát huy vai trò NCT, các chế độ phúc lợi xã hội đối với NCT, vấn đề già hóa dân số,…. Đề cập đến vấn đề già hóa dân số nhanh như hiện nay, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: Hệ thống an sinh càng rộng thì càng có cơ hội cho NCT, đặc biệt, là chính sách hỗ trợ, động viên NCT. Trong thời gian qua, người cao tuổi luôn được quan tâm, chăm sóc về sức khỏe và đảm bảo các chính sách đối với NCT, giúp NCT sống vui, sống khỏe, làm chổ dựa tinh thần, là “cây cao bóng cả”, là tấm gương cho thế hệ mai sau. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn, nên việc bảo đảm chính sách, chế độ đối với NCT còn có mặt hạn chế. Do vậy, đề nghị Bộ LĐ-TB&XH, Hội NCT Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu trong quá trình sửa đổi nhằm bảo đảm chính sách xã hội phù hợp tình hình thực tế đối với NCT.

Người cao tuổi đã đóng góp công sức quan trọng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và sự phát triển đất nước hiện nay. Vì vậy xã hội phải ghi nhận và luôn trân trọng, chăm lo tốt hơn cho người cao tuổi cả về vật chất lẫn tinh thần để NCT có cuộc sống đầy đủ, ấm no, hạnh phúc.  

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và những vấn đề quan tâm của tình hình quốc tế, trong nước hiện nay. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương rất quan tâm đến các chế độ, chính sách đối với NCT, mong muốn Hội NCT Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, uy tín của mình trong xây dựng đất nước; khẳng định, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, người cao tuổi luôn có vai trò quan trọng mà xã hội phải ghi nhận.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Thái Học, Phó ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là vấn đề mà trong thời gian qua được cả nước quan tâm đặc biệt vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương. Đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách ra đời từ yêu cầu thực tiễn về công tác đấu tranh và phòng chống tham nhũng hiện nay. Bố cục sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực” gồm những bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư trong 10 năm qua và trích 36 kết luận của Tổng Bí thư tại các cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực,... Phần thứ hai, với nội dung đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với hợp phần thứ nhất là 14 bài viết của Tổng Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ năm 1986 đến 2021. Hợp phần thứ hai với 8 bài viết về công tác rèn luyện, xây dựng Đảng... trong đó có những bài viết từ năm 1973 khi Tổng Bí thư mới 29 tuổi, là nhà báo của Tạp chí Cộng sản… Phần thứ ba, “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, trích 62 ý kiến của cán bộ lão thành, hưu trí, hội viên NCT được chắt lọc trên hàng nghìn ý kiến của Nhân dân; 10 ý kiển của đại biểu Quốc hội, 24 ý kiến của bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự quan tâm của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã sắp xếp thời gian đến dự và có ý kiến phát biểu với hội nghị. Ông cũng đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục xây dựng chương trình hành động theo Nghị quyết 27 về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tổ chức các cuộc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 6 và cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần vào thành công của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng xây dựng đất nước và tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tác giả
Kim Ngân