Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre

Nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp của Nhà nước về công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội vào cuộc sống. Đồng thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách.

Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thực hiện chính sách đối với người dân gặp khó khan do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (giám sát đối với Ủy ban nhân dân 09 xã, phường, thị trấn/09 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh gồm: xã Bình Thới; xã Hữu Định; xã An Ngãi Trung; xã Hưng Nhượng; xã An Điền; xã Minh Đức; thị trấn Chợ Lách; xã Nhuận Phú Tân; Phường 7).

Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân xã Bình Thới, huyện Bình Đại

Nhìn chung, các đơn vị xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác triển khai, truyên truyền, thực hiện nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND, ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bằng nhiều hình thức để tuyên truyền đến người dân nắm rõ quy định và thực hiện. Các đơn vị đã cụ thể hóa các văn bản trên thành kế hoạch, thông báo để triển khai đến người dân.

Các xã, phường, thị trấn đều thành lập Tổ thẩm định. Quy trình bình xét khá chặt chẽ, đúng quy trình hướng dẫn. Ngoài ra, các xã còn lập danh sách các hộ kinh doanh cá thể; danh sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 và người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quy định; đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em để gởi cơ quan chức năng theo quy định. Việc chi hỗ trợ kịp thời, giúp người lao động có một phần chi phí trang trải cho cuộc sống gia đình. Qua giám sát có 8/9 đơn vị đã chi tiền hỗ trợ cho người lao động đợt 1, có đơn vị hỗ trợ 2 đợt (xã Hữu Định, huyện Châu Thành).

Đa số các xã, phường, thị trấn lưu trữ hồ sơ đầy đủ: quyết định thành lập Tổ Thẩm định, đơn của người lao động, biên bản họp bình xét, các văn bản cụ thể hóa văn bản của Trung ương, tỉnh, danh sách niêm yết, danh sách ký nhận…(xã An Ngãi Trung, xã Hưng Nhượng, xã Hữu Định, xã An Điền, xã Nhuận Phú Tân, thị trấn Chợ Lách, Phường 7).

Đối với việc khiếu nại, thắc mắc của người dân được lãnh đạo địa phương cử cán bộ trong Tổ thẩm định trao đổi, giải thích để người lao động nắm rõ những ngành nghề, nhóm đối tượng được hỗ trợ. Đồng thời cũng nói rõ những ngành nghề mà lãnh đạo địa phương đang đề xuất, kiến nghị về trên xem xét, qua đó được người dân đồng tình.

Một số đơn vị còn khảo sát số lao động tự do không thuộc các nhóm đối tượng được quy định trong quyết định số 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh để có cơ sở kiến nghị, đề xuất thêm (xã Hưng Nhượng, xã An Điền, xã Minh Đức). Ngoài ra, các đơn vị còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động kinh phí, nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, mỗi đơn vị vận động được khoảng 180-200 triệu tiền mặt và trên 10 tấn hàng hóa, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 an tâm hơn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đa số các xã, phường, thị trấn còn lúng túng trong việc xác định các nhóm đối tượng quy định tại quyết định số 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh như: người bán hàng rong; bốc vác; dịch vụ nấu ăn; các ngành nghề từ dừa…; việc xác minh thông tin xác định những người lao động làm việc ngoài tỉnh gặp nhiều khó khăn; do việc triển khai thực hiện các chính sách này được thực hiện trong thời gian giản cách xã hội theo Chỉ thị 16, do đó việc hướng dẫn người lao động và hộ kinh doanh khai thông tin gặp khó khăn, nên nhiều hồ sơ người lao động, hộ kinh doanh khai chưa đầy đủ thông tin theo yêu cầu cần xác minh làm rõ; các địa phương gặp khó khăn về nguồn kinh phí hỗ trợ; còn nhiều lao động tự do gặp khó khăn nhưng chưa được quy định trong 10 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quyết định số 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, dẫn đến thắc mắc, phân bì, khiếu nại.

Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban nhân dân xã Minh Đức, huyện Mỏ cày Nam

Kết luận giám sát, bà Đặng Thị Phượng, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên truyền các nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND, ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, sâu-rộng trong Nhân dân; tiếp tục rà soát các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện quy trình bình xét chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng, dân chủ, công khai, minh bạch, tránh sai sót, tránh lợi dụng chính sách để trục lợi; thực hiện kịp thời việc hỗ trợ, giúp người dân có thêm một phần chi phí trang trải cuộc sống gia đình, sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, sau đợt giám sát Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng sẽ kiến nghị đến các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa việc tổ chức tập huấn cho cấp xã và có văn bản hướng dẫn cụ thể việc xác định đối tượng người lao được thụ hưởng, việc xác minh người lao động làm việc ngoài địa phương để có sự thống nhất chung trong toàn tỉnh, tránh so bì giữa xã này với xã khác, huyện này với huyện khác. Đồng thời xem xét bổ sung thêm chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) ngoài 10 nhóm đối tượng được nêu trong Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND, ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tác giả
Phan Lê