Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018

Ngày 29/10/2018 Trung tâm phát triển nhà tỉnh Bến Tre phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC, cứu hộ cứu nạn tỉnh Bến Tre và các cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm 2018. Tham gia diễn tập có đội phòng cháy chữa cháy cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh gồn 25 thành viên và hơn 30 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh.

Tình huống giả định phát hiện đám cháy tại tầng 1 tòa nhà, lực lượng chữa cháy tại chổ tiến hành báo động cháy, chữa cháy và hướng dẫn mọi người làm việc chạy ra khỏi đám cháy đến nơi an toàn; di chuyển đồ đạc, đồng thời báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Khi nhận được thông báo cháy, lực lượng chức năng cử 04 xe chữa cháy có mặt kịp thời triển khai các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp cùng lực lượng chữa cháy tại chổ. Buổi thực tập nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ; tạo điều kiện cho đội PCCC của các cơ quan làm quen khi có tình huống cháy xãy ra, sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy, xử lý tốt các tình huống chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chổ khi mới phát hiện cháy, buổi diễn tập diễn ra đúng kế hoạch.

Tác giả
Song Thư