Cần lắng nghe ý kiến người dân

Vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2018 xã Sơn Đông tổ chức buổi họp dân để lấy ý kiến xin xả nước thải sau khi đã xử lý ra nguồn nước kênh sông Mã của cơ sở Thạch dừa Trung Nhạc do ông Mã Hồng Bin (Quốc Tịch Trung Quốc) làm Giám Đốc. Nguyên nhân là do cơ sở này trong quá trình sản xuất xả thải trực tiếp ra nguồn nước kênh sông Mã, đây là nguồn nước sử dụng chung cả toàn thành phố, người dân đã phản ánh nhiều lần qua các cuộc họp nhưng đến nay vẫn chưa được các ngành chức năng giải quyết dứt điểm. Trước đây xã Sơn Đông cũng đã chủ trì tổ chức 01 buổi họp dân lấy ý kiến về vấn đề gây ô nhiễm trên của cơ sở Trung Nhạc, hầu hết người dân không đồng tình việc cơ sở tồn tại, yêu cầu chính quyền cho di dời đi nơi khác để đảm bảo sức khỏe của người dân. Tuy nhiên vào ngày 29 tháng 6 năm 2018 Công ty đã có gửi đơn đến Ủy ban nhân dân xã Sơn Đông xin được lấy ý kiến người dân theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quang cảnh họp dân

Tại buổi họp có đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và đại diện 27 hộ dân đến tham dự, chủ trì cuộc họp là Ủy ban nhân dân xã Sơn Đông, về phía Công ty ông Mã Hồng Bin vắng mặt, có cử 02 nhân viên tham dự họp. Sau khi nghe đại diện phía Công ty trình bày là sẽ xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường theo quy định, tuy nhiên người dân ý kiến không đồng ý với những vấn đề mà Công ty này đưa ra vì thời gian qua Công ty này đã gây ra ô nhiễm môi trường trầm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong thời gian dài, người dân nhiều lần phản ánh và đề xuất ý kiến mà ngành chức năng chưa giải quyết.

Kết quả biểu quyết 25/27 người dân không đồng ý (02 người không có ý kiến). Nguyện vọng của người dân mong muốn các ngành chức năng có giải pháp xử lý quyết liệt hơn để đem lại lòng tin cho người dân.

Tác giả
Lệ Hằng