Bến Tre: Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp

Ngày 09/4/2024, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029 được diễn ra. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tham dự đại hội có Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiệp; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung; đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Thường trực huyện, thành ủy và Ban Dân vận các huyện, thành ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và 198/200 đại biểu chính thức là những người tiêu biểu được hiệp thương cử tại đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã.

Đoàn chủ tịch đại hội

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên huyện Mỏ Cày Bắc đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo dự đại hội

Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tập trung, nỗ lực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT về đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận, hàng năm Mặt trận cơ sở thực hiện 01 mô hình tuyên truyền đạt hiệu quả. Phối hợp triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng,…tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Vận động Nhân dân trên địa bàn huyện đồng thuận thực hiện các công trình, dự án lớn của tỉnh phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; khắc phục hạn mặn và vượt qua khó khăn khốc liệt trong đại dịch Covid-19.                                  

Quang cảnh đại hội

Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư vào dịp 18/11 hàng năm diễn ra khắp các ấp, khu phố cả phần lễ và phần hội, gắn với lễ hội Dừa, qua đó đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Thông qua ngày hội đã vận động kinh phí xây dựng các công trình: nhà, cầu, đường nông thôn, lắp đặt camera an ninh ở các khu dân cư. Ngày hội thật sự là nơi để Nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngay từ cơ sở, cộng đồng dân cư, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức và Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được quan tâm thực hiện. Huyện có 01 xã được công nhận thị trấn (Phước Mỹ Trung), 09/12 xã nông thôn mới, 01 xã nông thôn mới nâng cao, huyện đang tích cực thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, với phương châm “Hai chân - Ba mũi” đã được cụ thể hoá thành kế hoạch, đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giới thiệu các sản phẩm OCOP của địa phương. 

Bí thư Huyện ủy Phạm Thị Thanh Thảo và Chủ tịch UBND huyện Phạm Thanh Truyền tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong nhiệm kỳ, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện cùng địa phương thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 95 tỷ đồng. Xây dựng 88 cầu, 08 tuyến đường bê tông kinh phí 12,9 tỷ đồng; trao tặng 446 căn nhà tình thương, kinh phí 20,649 tỷ đồng; vận động xây dựng 334 căn nhà tình nghĩa; thăm tặng trên 136 ngàn suất quà nhân các dịp lễ và Tết Nguyên đán cho gia đình chính sách, kinh phí trên 45 tỷ đồng; hoàn thành xây dựng nhà cho hộ nghèo trên 45 tuổi.

Mặt trận tham gia công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, hỗ trợ khắc phục hạn mặn; tuyên truyền, vận động Nhân dân kiểm soát và phòng, chống đại dịch Covid-19 thành công. Theo đó, vận động hơn 60 tấn nông sản và gần 350 triệu đồng phòng, chống dịch; tiếp nhận và phân phối hiện vật quy thành tiền trên 08 tỷ đồng. Khắc phục hạn mặn mùa khô 2019-2020, tiêu biểu mô hình “4C”: Chứa, chuyển, chở, cho; mô hình lắp giếng khoan lọc nước và cung cấp nước ngọt cho Nhân dân trên địa bàn huyện được thực hiện có hiệu quả, giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng thực hiện có hiệu quả; hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện với quy trình ngày càng chặt chẽ. MTTQ Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2023-2028. Cấp huyện và xã giám sát và phối hợp giám sát 244 cuộc, đạt chỉ tiêu NQ; cấp huyện phản biện xã hội 08 cuộc, cấp xã 21 cuộc. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được phát huy hiệu quả góp phần hạn chế các vụ việc sai phạm trong quản lý điều hành và gây thất thoát kinh phí của Nhà nước và Nhân dân.

Công tác cán bộ được quan tâm bổ sung kịp thời, trong nhiệm kỳ bổ sung 153 lượt cán bộ Mặt trận ở các cấp (trong đó có 02 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch; 03 Ủy viên Thường trực cấp huyện) đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận.

* Những hạn chế

Bên cạnh những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, đại hội nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 như các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, phát động đôi lúc chưa đi vào chiều sâu; công tác phản biện xã hội chất lượng cũng chưa cao, chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Hoạt động của từng thành viên Ủy ban chưa đồng đều, chưa có những điển hình nổi bật.

Đại hội cũng đề ra 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029 với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, tăng cường tập hợp, vận động con em của huyện Mỏ Cày Bắc đang sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước hướng về xây dựng quê hương. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no, hạnh phúc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cụ thể: Hàng năm mỗi xã, thị trấn có ít nhất 01 mô hình tuyên truyền và phát huy hiệu quả trang fanpage của hệ thống Mặt trận; 100% ấp, khu phố tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; cấp huyện vận động Quỹ “Vì người nghèo” ít nhất 04 tỷ đồng/năm; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây mới 300 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ trọng, tết; 100% hộ khi gặp sự cố, thiên tai được các cấp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Mỗi năm, khu dân cư có ít nhất 01 công trình, phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hàng năm cấp huyện giám sát ít nhất 05 cuộc, phản biện 02 nội dung; cấp xã giám sát ít nhất 02 cuộc, phản biện ít nhất 01 nội dung; 100% cán bộ MTTQ Việt Nam chuyên trách thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; vận hành có hiệu quả hệ thống văn bản điều hành Ioffice. Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu ít nhất 85% cán bộ Mặt trận chuyên trách trách được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác. Hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện được xếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên….

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bí thư Huyện ủy Phạm Thị Thanh Thảo ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc đã đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua.

Để công tác Mặt trận tiếp tục phát triển, có tác động sâu sắc, đem lại kết quả thiết thực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sự thu hút của MTTQ Việt Nam đối với Nhân dân trong giai đoạn hiện nay; MTTQ Việt Nam phải có những hành động thiết thực để thu hút và củng cố niềm tin của Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển địa phương, tạo sức mạnh tinh thần thôi thúc cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện nỗ lực vươn lên, tích cực xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày càng có nhiều gương điển hình, mô hình được nhân rộng.

Quan tâm thực hiện tốt vai trò, chức năng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội, vận động nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, thực hiện tốt cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW và các quy định của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả với những cách làm phù hợp, theo hướng lựa chọn những nội dung, phần việc có thể tạo ra chuyển biến mạnh về chất trong thực hiện, sát với thực tiễn ở cơ sở.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả, xây dựng khối liên minh chính trị thực sự vững chắc, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đạt chuẩn chất, đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn công tác Mặt trận.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc khóa IV, NK 2024-2029 ra mắt đại hội

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 62/63 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029 (khuyết 01 vị). Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khoá IV hiệp thương cử 4/5 vị tham gia Ban Thường trực gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên Ban Thường trực (khuyết 01 vị). Ông Phan Trúc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, tái cử Chủ tịch; ông Huỳnh Văn Việt, Huyện ủy viên, tái cử Phó Chủ tịch. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ huyện Mỏ Cày Bắc kinh phí xây dựng 05 căn nhà đại đoànn kết, trị giá 250 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân, UBND huyện tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

Tác giả
H.Thu