Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 05:02

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Xã Tam Phước Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tam Phước tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức hội nghị triển khai về quy trình hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử và Ban công tác Mặt trận các ấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận. Thời gian tiến hành lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã kết hợp với tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú những người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021 kết thúc.

 Theo quy định, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ được thực hiện cho đến ngày 13/4. Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị.

Description: IMG20210404145834

 Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến cử tri

Theo Nghị quyết liên tịch số 09 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ Quốc Việt Nam, những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại Hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét quyết định.

Tính đến ngày 04/4/2021, xã Tam Phước nơi có người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân  huyện, Hội đồng nhân dân xã. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 03 người ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh, 06 người ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, 54 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tam Phước và 04 đại biểu cư trú trên địa bàn nhưng ứng cử tại địa phương khác. Các buổi hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, đúng luật và hoàn thành đúng thời gian kế hoạch đề ra. Hầu hết các ý kiến đóng góp của cử tri với các ứng cử viên đều tín nhiệm cao thể hiện qua kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ tay đối với từng đại biểu, tỷ lệ tín nhiệm đạt 100% cử tri dự hội nghị./.

Tác giả: 

Bùi Phương Châu-Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tam Phước