Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 22:13

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Xã Lương Quới tổ chức Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016-2019

Ngày 27/12/2019, Ban Chỉ đạo Đại hội xã Lương Quới tổ chức Đại hội điểm biểu dương mô hình học tập tiêu biểu lần I - giai đoạn 2016-2019. Tham dự Đại hội có ông Lê Văn Triêm, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Giồng Trôm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Chính quyền, MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể xã, đại biểu các Trường học, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Khuyến học 22 xã, thị trấn huyện Giồng Trôm và 47 gia đình, dòng họ tiêu biểu của xã tham dự.

Bà Phạm Thị Cẩm Vân - PCT. Hội Khuyến học huyện Giồng Trôm trao giấy công nhận cho các gia đình

đạt danh hiệu “Gia đình học tập” tiêu biểu, giai đoạn 2016-2019

Qua 04 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và Quyết định 448/QĐ-KHVN về Bộ tiêu chí và hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương, “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016-2020. Hội Khuyến học xã đã đạt được nhiều kết quả khả quan, có 1.186/1.397 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập” đạt 84.9%, có 04 “dòng họ học tập” gồm 110 hộ gia đình, có 03/03 ấp đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, có 01 đơn vị (cơ quan Ủy ban) đạt đơn vị học tập 04 năm và 03 đơn vị (các 03/03 Trường học) đạt đơn vị học tập 03 năm. Tổ chức hoạt động khuyến học của các đơn vị có nề nếp, đạt hiệu quả, hàng năm đều có xây dựng kế hoạch vận động tập vở, quà bánh cho học sinh nghèo hỗ trợ nhà trường, kết quả, đã vận động được 445.421.000 đồng quỹ khuyến học.

Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Lương Quới đã biểu dương, tặng giấy khen cho 02 hộ gia đình đạt “Dòng họ học tập”, 02 gia đình đạt thành tích “Gia đình học tập” tiêu biểu và công nhận 47 hộ gia đình đạt “Gia đình học tập” tiêu biểu, giai đoạn 2016-2019./.

Tác giả: 

Phạm Thị Hồng Thắm - UBMTTQ xã Lương Quới