Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 20:16

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Xã Bình Thành hội nghị cán bộ, đảng viên triển khai, quán triệt đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 20/4/2021, Đảng bộ xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 246 cán bộ, đảng viên chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu, quán triệt, triển khai 5 chuyên đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đến cán bộ, đảng viên, gồm các nội dung sau:

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Description: 175093159_551149292520399_6399089358698910342_n

Sau hội nghị, cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch thể hiện sự tiếp thu, nhận thức về các vấn đề đã được quán triệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành đoàn thể xã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện theo kế hoạch của cấp ủy, đồng thời tổ chức tuyên truyền, triển khai đến đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân.

Tác giả: 

Lê Văn Chất