Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 20:17

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

V/v gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV và 170 năm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản