Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 20:33

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ người có công với cách mạng, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2023 - 2025