Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 21:12

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Vận động các tổ chức tôn giáo thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại cơ sở thờ tự

Tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc và phát huy truyền thống đại đoàn kết của các tôn giáo trong lòng dân tộc Việt Nam; tạo sự đồng thuận, đồng hành của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh cùng treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo vào các dịp lễ lớn, sự kiện chính trị, Tết cổ truyền của dân tộc và các sự kiện quan trọng của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Vừa qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh thống nhất ban hành kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo.

f20b0041cfb039ee60a1

Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 02/9

Sau triển khai kế hoạch đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bằng những việc làm cụ thể như: Tập trung tuyên truyền các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo về ý nghĩa của việc treo cờ Tổ quốc là sự thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; là sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Qua đó làm cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo các tôn giáo nhận thức rõ trách nhiệm công dân của mình, của tổ chức mình đối với quê hương, với Tổ quốc.

14345466bb974dc91486

Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 02/9

Thể hiện rõ nhất vừa qua nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021) hòa cùng niềm vui chung của dân tộc, tin tưởng và phấn khởi trước sự phát triển của đất nước, trong suốt 76 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không ngừng đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc và quyền tự do, hạnh phúc của Nhân dân với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Việt Nam luôn tích cực ủng hộ và phấn đấu, trách nhiệm cho hòa bình, quan hệ bình đẳng và sự phồn vinh ở khu vực và trên thế giới; hầu hết các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh đều đồng loạt treo cờ Tổ quốc tại cơ sở thờ tự, tư thất và gia đình riêng của chức sắc, tín đồ các tôn giáo.

978f3ba5ae55580b0144

Nhà thờ Thành Triệu treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 02/9

f89a5b7cad8d5bd3029c

Chi hội Tin lành Thạnh Phú treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 02/9

Với tinh thần luôn đồng hành cùng dân tộc và gắn bó “Đạo-Đời” của các tôn giáo trong thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo; đặc biệt, trong thời gian qua đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát đã gây ra những thiệt hại nặng nề trong cả nước nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng trên nhiều lĩnh vực, nhất là sức khỏe, tính mạng và sinh kế của người dân, làm suy thoái kinh tế,… trước tình hình đó các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đã kịp thời vận động, kêu gọi, đóng góp ủng hộ quỹ phòng, chống Covid tỉnh, trang thiết bị, vật tư y tế, nông sản, hàng hóa nhu yếu phẩm,… góp phần cùng chung tay với chính quyền các cấp trong thực hiện công tác an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được tốt hơn./.

Tác giả: 

Công Vĩnh