Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 04:30

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Lách luôn xác định việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, trong đó xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cần phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành hưởng ứng tích cực của người dân với nhiều giải pháp, thiết thực đồng bộ, cần có sự triển khai thực hiện lồng ghép với nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, trong đó có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mà giải pháp chủ yếu trong suốt quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương là công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo tuyên truyền vận động, với nhiều hình thức phù hợp với từng thời điểm, từng địa phương, trong đó tập trung những tiêu chí mà người dân có điều kiện tham gia thực hiện và giám sát thực hiện; xây dựng chương trình hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động theo giai đoạn và hàng năm đã được các tổ chức thành viên góp ý, thống nhất phối hợp thực hiện, đặc biệt đã tạo được sự đồng thuận trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhận thức của cán bộ đảng viên và Nhân dân dần chuyển biến tích cực, tham gia thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao thông qua việc hưởng ứng thực hiện 05 nội dung Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhất là việc tự giác thực hiện tốt các thiết chế văn hóa hộ gia đình, đóng góp ngày công, hoa màu, vật kiến trúc trong xây dựng các công trình hạ tầng, kinh tế - xã hội ở địa phương.

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi vườn cây ăn trái kém hiệu quả sang sản xuất cây giống, hoa kiểng và chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao 1.500 ha, kết hợp vận động Nhân dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề cây giống hoa kiểng để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động; phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo vận động mọi nguồn lực chăm lo cho người nghèo, với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo tuyên truyền vận động hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với 168,3 tấn nông sản các loại, 81.023 kg gạo và các hàng hóa, nhu yếu phẩm… quy thành tiền là trên 05 tỷ đồng.

Góp phần thực hiện đề án phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững, MTTQ huyện phối hợp tiếp tục quản lý tốt nguồn vốn tín dụng đối với 79 hộ nghèo đồng thời giải ngân cho 05 hộ bị ảnh hưởng bởi đê bao bị sạt lở tại cồn Lát thuộc ấp Quân Bình, xã Tân Thiềng với kinh phí 125 triệu đồng nhằm tạo điều kiện cho các hộ có điều kiện thực hiện sinh kế, nâng tổng số vốn hỗ trợ là 927 triệu đồng do MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp triển khai. Tính đến nay đã có 07 hộ thoát nghèo, 13 hộ từ nghèo chuyên sang cận nghèo.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp các tổ chức thành viên tiếp tục nâng chất các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới đồng thời triển khai thực hiện xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, ấp nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình sản xuất kiếu mẫu. Hiện tại, có 03 xã đã hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao là xã Sơn Định, Hưng Khánh Trung B, Phú Sơn trong đó có 02 xã Hưng Khánh Trung B và Phú Sơn đã triển khai xong việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân và đang lập thủ tục đề nghị công nhận.

Phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, MTTQ các cấp phối hợp cùng các tổ chức thành viên, các tổ chức Hội vận động xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa, kinh phí 100 triệu đồng đồng. Phối hợp các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường, nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, phát động các hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường như: đào hố rác tại hộ gia đình, phát quang, thu gom phân loại rác thải, trồng cây xanh, hoa kiểng trên các tuyến đường ... Phát huy dân chủ của người dân tham gia xây dụng nông thôn mới, MTTQ Việt Nam các xã Phú Sơn và xã Hưng Khánh Trung B xây dựng kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của ngươi dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao ....

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của người dân được nâng lên, đã có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Đặc biệt có thành lập tổ tự quản về bảo vệ môi trường, tổ thu gom rác thải để thường xuyên theo dõi, nhắc nhở người dân và vận chuyển rác thải về nơi tập trung để tiêu hủy, thường xuyên phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường tại 90/90 ấp, khu phố tham gia thực hiện ngày chủ nhật nông thôn mới về bảo vệ môi trường./.

Tác giả: 

Ngọc Dung