Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 17:56

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại huyện Mỏ Cày Nam

Sáng ngày 17/7/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng đoàn công tác có buổi làm việc với huyện Mỏ Cày Nam nhằm khảo sát phục vụ xây dựng báo cáo trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X và nghiên cứu, sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý. Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Châu Văn Bảy tiếp và làm việc với đoàn.

ID202371713170908_1772023133029_2023717131748267_XL.jpg
Đại biểu tham dự buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Châu Văn Bảy cho biết: “Trong nhiệm kỳ, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã xác định rõ vị trí, vai trò của mình trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là thực hiện chủ đề “Phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển toàn diện của huyện Mỏ Cày Nam. Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vị trí, vai trò quan trọng của mình trong hệ thống chính trị, tiên phong trong các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng bằng những việc làm, hành động thiết thực, cụ thể và hiệu quả,…từ đó, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh".

ID202371713170908_1772023133016_2023717131730861_XL.jpg
Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường phát biểu tại buổi làm việc

Các đại biểu tham dự buổi làm việc cũng đã thảo luận và đề xuất nhiều vấn đề có liên quan đến công tác Mặt trận tại địa phương như: “Cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng"; nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tham gia giám sát và phản biện xã hội;…

Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường cho rằng: “Thời gian qua, Mỏ Cày Nam rất quan tâm đến công tác lãnh, chỉ đạo sâu sát đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên cơ sở xác định rõ vị trí, vai trò của tổ chức trong hệ thống chính trị huyện nhà. Thông qua hoạt động của mình, MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã thể hiện rõ vai trò trung tâm đoàn kết toàn dân tộc, chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và đi đầu trong phát động thực hiện các chương trình hành động cách mạng tại địa phương,…góp phần cùng huyện nhà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ".

ID202371713170908_1772023133023_2023717131736923_XL.jpg
Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh: “Từ nội dung báo cáo của huyện và những kiến nghị, đề xuất của đại biểu hôm nay đã giúp đoàn tích hợp được nhiều vấn đề đáng quan tâm có liên quan đến MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở cơ sở. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhất định về nhân sự, kinh phí,...nhưng hệ thống MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị. Chúng tôi chia sẻ với những khó khăn của địa phương; đồng thời, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất để từ đó nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung vào điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX sát hợp hơn với tình hình thực tế chung của các địa phương".

Tác giả: 

Ngọc Vũ - Đài Truyền thanh Mỏ Cày Nam