Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 06:03

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Thạnh tổ chức tập huấn công tác tổ chức quản lý, nâng chất lượng sinh hoạt tổ NDTQ

Nhằm trang bị kiến thức cơ bản hoạt động của tổ NDTQ, hướng dẫn các tổ NDTQ về nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; triển khai đến Tổ NDTQ về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp tổ chức tập huấn công tác tổ chức quản lý, nâng chất lượng sinh hoạt tổ NDTQ.

      

 

Tham gia lớp tập huấn có 42 đại biểu là Tổ trưởng, Tổ phó tổ NDTQ trên địa bàn xã, các đại biểu được triển khai các nội dung gồm Quyết định số 2350/QĐ-UB, ngày 04/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre “V/v ban hành Quy định về tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của tổ nhân dân tự quản”, Quyết định số 24/QĐ-UBND, ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm và quy trình phân loại Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kỹ năng, quản lý, tổ chức, điều hành sinh hoạt tổ NDTQ, các nội dung về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua lớp tập huấn đại biểu được cung cấp những kiến thức cơ bản về nội dung, nhiệm vụ của Tổ NDTQ, các nội dung thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn các ấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng các phong trào ở địa phương.

Tác giả: 

UBMTTQVN xã An Thạnh