Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 05:20

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Từ ngày 25 đến ngày 31/3/2021 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ủy ban bầu cử của 18 đơn vị gồm 9 huyện, thành phố và 9 xã phường, thị trấn: An Khánh (Châu Thành), Bình Thắng (Bình Đại), Châu Hòa (Giồng Trôm), Long Thới (Chợ Lách), Thành An ( Mỏ Cày Bắc), An Thạnh (Mỏ Cày Nam), thị trấn Thạnh Phú, Phường 5 (thành phố Bến Tre), Bảo Thạnh (Ba Tri).

Đoàn giám sát do lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, tham gia cùng đoàn có đại diện Sở Nội vụ, Hội Liện hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan MTTQ tỉnh, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật và cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Chợ Lách

Công tác giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện theo Thông tri số 12/TTr-MTTW-BTT, ngày 18/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các nội dung giám sát theo từng giai đoạn thực hiện quy trình bầu cử, đợt 1 giám sát các nội dung như: Việc thành lập và hoạt động của tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp huyện, cấp xã; Cơ cấu, thành phần, số lượng thành viên Tổ bầu cử, ban bầu cử, Ủy ban bầu cử (quy định tại Điều 22, 24, 25 của Luật Bầu cử): Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử cấp huyện, cấp xã; Việc giới thiệu người ứng cử và nộp hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử (nếu có); Số lượng người ứng cử so với đơn vị được bầu; Việc chuyển hồ sơ của người ứng cử trong thời hạn luật định (quy định tại Điều 36 của Luật Bầu cử); Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử; Công tác tuyên truyền về bầu cử tại địa phương.

Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban bầu cử xã An Khánh, huyện Châu Thành

Nhìn chung, các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn đã có sự tập trung cao trong việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể là đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử; xây dựng và ban hành các kế hoạch, lịch trình cụ thể trong việc thực hiện công tác bầu cử; quyết định thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đảm bảo số lượng, thành phần và thời gian theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; trên cơ sở đó ban hành quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban; có bảng phân công cụ thể trách nhiệm, lĩnh vực phụ trách của các thành viên Ủy ban bầu cử, xây dựng lịch trình thời gian cụ thể cho các công việc cần thực hiện, từ đó các công tác liên quan đến bầu cử được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, qua đó thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng.

 

Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban bầu cử xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm

Đối với công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử được Thường trực HĐND thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND cùng cấp để dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở cấp mình để gởi đến MTTQ Việt Nam cùng cấp tiến hành tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, đảm bảo đúng thời gian và quy trình quy định. Các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương được thực hiện đảm bảo, như: Thường trực HĐND có thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở cấp mình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã thực hiện việc thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ấp, khu phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ấp, khu phố tiến hành các bước để giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, ấp, khu phố ra ứng cử; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã tiến hành lập danh sách sơ bộ và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 theo quy định; sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Đoàn giám sát làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Thạnh Phú

Ủy ban bầu cử cùng cấp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử theo quy định… Ngoài ra, công tác tuyên truyền; công tác bảo đảm an ninh trật tự; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử cũng được Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã quan tâm thực hiện khá tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên thì qua giám sát cũng phát hiện những hạn chế, thiếu sót, cụ thể như:

Công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử một số nơi thực hiện chưa thường xuyên, từ đó chưa giúp cơ sở phát hiện, khắc phục kịp thời những sai sót, nhất là việc thông báo dự kiến thành phần, cơ cấu, số lượng người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; một số nơi, trong thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử của Thường trực HĐND cấp xã không nêu rõ việc phân bổ người được giới thiệu ứng cử thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị nào dẫn đến trong biên bản hiệp thương lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp ghi cũng không rõ, nên việc gởi thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử về cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cũng gặp khó khăn; hồ sơ người được giới thiệu ứng cử thiếu ký từng trang và đóng dấu giáp lai…

Kết luận tại các buổi giám sát, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Trưởng đoàn giám sát kiến nghị đến Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn tự kiểm tra, rà soát ở cấp mình để chấn chỉnh, bổ sung các hồ sơ liên quan đến công tác bầu cử, đảm bảo đúng thể thức, nội dung và thời gian ban hành theo quy định của pháp luật về bầu cử; kịp thời nắm bắt và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Trong thời gian tới cần có sự tập trung cao cho các công việc tiếp theo của công tác bầu cử, mà trước mắt là việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú; công tác hiệp thương lần thứ ba; việc thành lập các Tổ bầu cử, việc lập và niêm yết sanh sách cử tri, công tác tuyên truyền, công tác y tế, công tác đảm bảo an ninh, trật tự./.

Tác giả: 

Phan Lê