Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 22:35

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Lách sơ kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Lách tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo năm 2023.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Đảm; Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Vũ Hồng Dụ; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Văn Hòn đến dự.

Năm 2023, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” huyện Chợ Lách được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận của Nhân dân, lồng ghép với thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua Đồng Khởi mới, gắn với việc phát huy tốt dân chủ cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của người dân, kết quả được nâng lên, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Đến nay, huyện có 4 xã: Hưng Khánh Trung B, Phú Sơn, Vĩnh Thành, Sơn Định đạt chuẩn nông thôn mới và 2 ấp: Thanh Xuân, Trung Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 2 xã: Tân Thiềng, Phú Phụng đang chờ tỉnh xét, công nhận xã nông thôn mới nâng cao; huyện tập trung xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Trong năm, MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo vận động nguồn lực chăm lo cho người nghèo, kinh phí trên 49,5 tỷ đồng; trong đó: “Quỹ vì người nghèo” trên 2,9 tỷ đồng, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên 46,6 tỷ đồng.

Qua phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo năm 2023, huyện được 49 tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ với số tiền trên 47 tỷ đồng, trong đó, đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên 323 triệu đồng, đăng ký thực hiện an sinh xã hội trên 46,7 tỷ đồng; tại hội nghị, các tổ chức, cá nhân ủng hộ 63,4 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Đảm ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2023 của huyện; đồng thời chỉ đạo tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; thực hiện tốt công tác bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo, có giải pháp để hỗ trợ thoát nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Dịp này, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, có nhiều đóng góp cho Quỹ “Quỹ vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội năm 2023.

Tác giả: 

Ngọc Lãm