Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 05:25

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy và pháp luật về xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ.

Thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2017, trong đó có nội dung phối hợp tuyên truyền về pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Vân – Trưởng phòng kiểm sát, điều tra án trật tự xã hội, an ninh ma túy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tại buổi tuyên truyền về pháp luật
 

Thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2017, trong đó có nội dung phối hợp tuyên truyền về pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.

Chiều ngày 18/5/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thạch tổ chức buổi tuyên truyền về pháp luật tại Ủy ban nhân dân xã Tân Thạch, huyện Châu Thành. Tham gia buổi tuyên truyền về pháp luật có ông Nguyễn Ngọc Vân – Trưởng phòng kiểm sát, điều tra án trật tự xã hội, an ninh ma túy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và 42 đại biểu là nhân dân trên địa bàn xã Tân Thạch.

Bà con nhân dân xã Tân Thạch tham gia buổi tuyên truyền về pháp luật
 

Nội dung tuyên truyền về các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy và pháp luật về xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tại buổi tuyên truyền ông Nguyễn Ngọc Vân – Trưởng phòng kiểm sát, điều tra án trật tự xã hội, an ninh ma túy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thông tin đến bà con nhân dân một số nội dung về tác hại của ma túy, cách nhận biết đơn giản các loại ma túy có mặt trên địa bàn tỉnh hiện nay, cách phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy và đây cũng là thông điệp gửi đến các con em của chúng ta hãy tránh xa ma túy. Đồng thời ông Nguyễn Ngọc Vân cũng thông tin một số nội dung về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh hiện nay, phần lớn các tai nạn giao thông hiện nay là ý thức chấp hành tham gia giao thông của người dân còn hạn chế./.

Tác giả: 

Ban Dân chủ-Pháp luật - Ủy ban MTTQ tỉnh