Thứ tư, 28 Tháng 9, 2022 - 07:35

Quan điểm chỉ đạo trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"

Tọa đàm về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận”

Ngày 02/8/2022, tại Khách sạn Hàm Luông, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức buổi tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận”, đây là nội dung nằm trong khuôn khổ chương trình hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu.

Tham dự có Trưởng ban công tác Mặt trận phía Nam Võ Văn Thiện, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre Trần Văn Thiêm, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre Bùi Văn Hản Em cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh: Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An và Bến Tre.

Chủ trì tọa đàm - Trưởng ban công tác MT phía Nam Võ Văn Thiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung - Cụm trưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung - Cụm phó.

Quang cảnh tọa đàm

Báo cáo tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Đặng Thị Phượng cho biết: Ban công tác MT ở ấp, khu phố không phải là một cấp của Ủy ban MTTQ Việt Nam, nhưng Ban Công tác Mặt trận được xem là một cánh tay nối dài của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã có chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng. Theo Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định: Ban Công tác Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam có tổ chức, có đại diện ở khu dân cư; phối hợp với trưởng ấp, khu phố, tổ trưởng tổ NDTQ, để thực hiện các nhiệm vụ công tác Mặt trận ở khu dân cư. Mỗi Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư có nhiệm vụ hết sức quan trọng và mang yếu tố quyết định là tuyên truyền, vận động, tổ chức để Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì, phát động; nắm và phản ánh dư luận xã hội; động viên Nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên….

Với chức năng, nhiệm vụ nêu trên, trong thời gian qua, 5.176 Ban Công tác Mặt trận với 44.175 thành viên của 6 tỉnh Bắc sông Hậu, trong đó có 2.407 Trưởng Ban Công tác Mặt trận do bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ kiêm nhiệm đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác Mặt trận ở ấp, khu phố, kịp thời chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì và phát động đến người dân để thực hiện.

Đại biểu tỉnh Long An phát biểu thảo luận tại tọa đàm

Đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng thực tế cũng cho thấy, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận vẫn còn một số hạn chế nhất định: Công tác tham mưu cho chi ủy chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động ở một số nơi còn chưa cụ thể, nhất là việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương; chất lượng hoạt động Ban Công tác Mặt trận một số nơi chưa được cũng chưa được bền vững và duy trì thường xuyên; Ban công tác Mặt trận tập trung cho việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào là nhiều nhưng chưa quan tâm nhiều đến việc động viên Nhân dân thực hiện công tác giám sát hoạt động của đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cư trú trên địa bàn khu dân cư; chưa kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, kiến nghị của nhân dân; việc cụ thể hóa triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào còn chung chung, chưa sát thực tế ở từng địa bàn...

Với những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại đang gặp phải, tại buổi tọa đàm, đại biểu tập trung bàn những giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ xã, đến ấp, khu phố; kinh nghiệm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy chi bộ ấp, khu phố đối với hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội. Thường xuyên kiện toàn Ban Công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội ở khu dân cư, trong đó chú trọng thành phần là người có uy tín, tiêu biểu, người có thành tích tiêu biểu trên một số lĩnh vực, cơ cấu Trưởng ban Công tác Mặt trận phải là đảng viên, tham gia chi ủy…

Các đại biểu đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố: xây dựng quy chế, hướng dẫn thi đua cho Ban Công tác Mặt trận sát với chức năng, nhiệm vụ; tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương Ban Công tác Mặt trận, qua đó tạo động lực, thúc đẩy Ban Công tác Mặt trận hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

Trưởng ban công tác Mặt trận phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Võ Văn Thiện phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban công tác Mặt trận phía Nam Võ Văn Thiện cho rằng: Buổi tọa đàm hôm nay là hoạt động có ý nghĩa, bàn về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận. Các tham luận trình bày đã cung cấp nhiều mô hình mới, cách làm hay của các Ban Công tác Mặt trận ở các địa phương trong cụm Bắc sông Hậu để bổ sung cho công tác điều hành của MTTQ Việt Nam các cấp. Đồng thời Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Mặt trận và để củng cố khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh.

Tác giả: 

Kim Ngân