Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 04:39

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Thư chúc mừng của đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021)

Thân gửi cán bộ, đảng viên, những người làm công tác Mặt trận và Nhân dân tỉnh Bến Tre,

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất 18/11 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Suốt 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam không ngừng lớn mạnh, ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cách mạng của quê hương “Đồng Khởi”, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên chủ trì, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động và thu hút sự tham gia đông đảo của quần chúng Nhân dân; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; việc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện an sinh xã hội được cộng đồng xã hội hưởng ứng tích cực, huy động nguồn kinh phí khá lớn góp phần thực hiện công tác giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn chú trọng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò, góp phần tích cực vào thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,... Đặc biệt là trong 02 đợt thiên tai xâm nhập mặn (năm 2016, 2020) và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã huy động toàn lực, tạo điều kiện, giúp đỡ về vật chất, tinh thần để người dân vượt qua khó khăn.

Những kết quả đã đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tôi ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích, đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, nhất là những đóng góp tích cực, hiệu quả của những người làm công tác Mặt trận và toàn thể Nhân dân tỉnh nhà trong suốt thời gian qua.

Trong thời gian tới, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên quyết tâm, phấn đấu, không ngừng đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục củng cố và tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương; tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt để phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo điều kiện cho người dân tham gia bàn bạc, thảo luận những vấn đề có liên quan đến lợi ích chính đáng của mình, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và bảo đảm cơ chếĐảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận năng động, sáng tạo, cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, với phương châm hướng về cơ sở, sát phong trào, sát dân để tuyên truyền, vận động khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước tại cộng đồng dân cư, lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân và tập hợp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; huy động sức mạnh toàn dân trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, đồng thời, khẩn trương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là dịp để ôn lại truyền thống, vị trí, vai trò to lớn của Mặt trận trong những chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục giữ gìn, vun đắp truyền thống 91 năm qua, không ngừng phát huy tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tôi trân trọng gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, những người làm công tác Mặt trận và Nhân dân tỉnh Bến Tre lời chúc mừng và lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trên mọi lĩnh vực. 

Chào đoàn kết và thân ái!

Đồng chí  Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhân ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Tác giả: 

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre