Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 10:03

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong 02 ngày 18,19/6/2019, tại hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX, NK 2019 - 2024 với sự tham dự của 285 đại biểu chính thức và 90 đại biểu khách mời.

Đại hội rất vinh dự được đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban của Mặt trận Trung ương; đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Cao Văn Trọng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ qua các nhiệm kỳ; đại diện quý Mẹ VNAH, AHLLVTND, AHLĐ thời kỳ đổi mới; đại biểu là các vị chức sắc các tôn giáo và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các tấm lòng vàng là những người con Bến Tre ở ngoài tỉnh, đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang đã đến tham dự Đại hội.

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ mới đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp luôn phấn đấu giữ vững thành tích đạt được, nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động trong công tác giám sát và phản biện xã hội... để góp phần củng cố lòng tin vững chắc trong nhân dân đối với sự lãnh đạo Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước. Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chí đã tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn.

Đồng chí Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí đã ghi nhận, biểu dương thành quả đạt được và sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận các cấp NK qua trong góp phần thực hiện các mục tiêu NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã định hướng một số chủ trương lớn và các giải pháp để MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện nhằm làm nổi bật và tỏ rõ hơn vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong Nhân dân.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tiến hành các nội dung chính như: Báo cáo kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; báo cáo kiểm điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Mặt trận tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII;

Đại hội đã biểu quyết thống nhất cơ cấu, số lượng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới là 95 ủy viên và thống nhất hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 95 ủy viên, đảm bảo 6 cơ cấu thể hiện sự đa dạng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thời gian tới. Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới đã thống nhất hiệp thương cử chức danh Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 05 ủy viên thường trực.

Đồng chí Đoàn Văn Đảnh - Tỉnh ủy viên, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 03 phó Chủ tịch gồm đồng chí Đặng Thị Phượng, Nguyễn Văn Đảm, Nguyễn Phúc Linh. 05 ủy viên Thường trực gồm: đồng chí Lê Thị Hồ Thu, Nguyễn Hải Hà, Dương Duy Khoa, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Công Vĩnh.

Đại hội đã hiệp thương thống nhất cử đoàn đại biểu dự Đại hội IX MTTQVN gồm 07 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã thông qua NQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự biểu quyết của 100% đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị chu đáo, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, cán bộ Lãnh đạo MTTQ Việt Nam qua các nhiệm kỳ và đông đảo các tầng lớp nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận, bổ sung, chấn chỉnh vào dự thảo văn kiện được thể hiện qua kết quả đạt được trên 5 mặt công tác của Mặt trận; chủ đề Đại hội lần này là sự kế tục, tiếp nối truyền thống, thành quả công tác Mặt trận của các nhiệm kỳ trước, đồng thời xác định rõ yêu cầu cần phải hướng đến trong 5 năm tới, đó là: “Nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu đưa Bến Tre thành tỉnh giàu đẹp, văn minh”.

Báo cáo chính trị đã đánh giá những ưu điểm đạt được trong nhiệm kỳ qua:

- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là cấp tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống tổ chức được củng cố từ tỉnh đến cơ sở, lề lối làm việc được cải tiến; đội ngũ cán bộ phần lớn được chuẩn hóa; các nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được quan tâm thực hiện, kịp thời đưa những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hướng dẫn, chỉ đạo của Mặt trận cấp trên đến với cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ và trong đời sống xã hội.

- Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai và thực hiện đạt hiệu quả cao, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” từng bước triển khai đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

- Việc phát huy dân chủ trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện ngày càng được phát huy, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được bảo đảm, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

          Bên cạnh những ưu điểm còn một số hạn chế như:

- Việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương của Mặt trận cấp trên có lúc, có nơi còn lúng túng, rập khuôn; chưa phát huy tốt vai trò của từng ủy viên, của các chuyên gia, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng dân cư; mối quan hệ phối hợp công tác thiếu tính chặt chẽ, chưa kịp thời.

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chưa thường xuyên, còn dàn trải, chưa phù hợp theo từng nhóm đối tượng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa được quan tâm đúng mức, việc nắm dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đôi lúc chưa kịp thời.

- Việc đa dạng hóa các loại hình tập hợp nhân dân vào tổ chức còn ít; nội dung, hình thức sinh hoạt các chi, tổ hội đoàn thể ở một số nơi chậm đổi mới, thiếu chiều sâu. Một bộ phận cán bộ Mặt trận năng lực chưa đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Một số nơi trong thực hiện nhiệm vụ còn chạy theo thành tích; việc phát hiện, bồi dưỡng, sơ tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là việc giám sát theo chuyên đề của MTTQ Việt Nam, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng chưa được phát huy tốt. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở có nơi còn mang tính hình thức.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra phương hướng mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp trong 5 năm tới:

- Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, tạo nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

- Tăng cường dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

- Kiện toàn tổ chức - cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, chủ động công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.   

- Hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, của Bến Tre trong giai đoạn 2015 - 2020, MTTQVN tỉnh kêu gọi các tổ chức thành viên và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện cuộc Đồng Khởi mới với những công trình, việc làm có ý nghĩa, hiệu quả góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua đã thể hiện sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều phong trào, nhiều phần việc phục vụ dân sinh đã được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng với 743 công trình chào mừng như cầu, đường nông thôn, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Tổng kinh phí vận động thực hiện trên 161,7 tỷ đồng.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, tuyên truyền vận động mọi người cùng tham gia thực hiện, tập trung một số nội dung như:

Thứ nhất, Mặt trận và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tiếp tục thực hiện đợt thi đua hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX với những việc làm thiết thực, cụ thể tại cơ sở.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh hãy nêu cao tính tiên phong trên tất cả các lĩnh vực, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ tư, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố và các tổ chức thành viên cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX thành các chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức triển khai thực hiện trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị, là bước ngoặt quan trọng đánh dấu cho sự phát triển của công tác Mặt trận tỉnh nhà trong thời gian tới. 

Tác giả: 

Hồ Thu