Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2024 - 12:15

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Thạnh Phú phát triển du lịch biển

Ngày 22-02-2023, đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê làm trưởng đoàn đã tiếp tục giám sát tại huyện Thạnh Phú về tình hình phát triển đô thị và du lịch biển.

Theo Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê, thời gian tới huyện chủ động nhiều hơn, đặc biệt là công tác lập quy hoạch sát thực tế; tranh thủ các giải pháp huy động nguồn vốn, ngoài nguồn vốn ngân sách, huyện quan tâm kêu gọi đầu tư theo hướng xã hội hóa.

Theo UBND huyện Thạnh Phú, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện Thạnh Phú đến cuối năm 2022 là 14,85% đạt 55% so với Nghị quyết (Tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn theo Nghị quyết giai đoạn 2021 - 2025 là 27%). Hiện nay, huyện đang đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Đông Nam thị trấn Thạnh Phú, quy mô diện tích 25,24 ha.

Việc thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch cũng được quan tâm thực hiện. Thời gian qua, huyện đã tiếp nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Đồng thời huyện huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển du lịch, với các công trình như: nâng cấp trải nhựa Quốc lộ 57 đoạn từ Cầu Ván (xã Giao Thạnh) đến khỏi ngã ba Cồn Chim (xã Thạnh Phong); đưa vào sử dụng đường từ Nghĩa trang Liệt sĩ Hồ Cỏ đến Cồn Bửng (xã Thạnh Hải); đường về trung tâm ba xã Thạnh Hải - An Điền - Mỹ An… Bên cạnh nguồn lực nhà nước, hoạt động xã hội hóa phát triển du lịch cũng được người dân quan tâm đầu tư.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Dự án Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích văn hóa lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, xã Thạnh Hải

Dịp này, đoàn đã khảo sát thực tế một số tiêu chí công nhận đô thị loại V xã Tân Phong; Dự án Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích văn hóa lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển; cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch tại Khu du lịch Cồn Bửng.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế hoạt động đầu tư tư nhân tại một điểm du lịch Cồn Bửng, xã Thạnh Hải

Hoạt động giám sát tại Thạnh Phú nhằm thực hiện kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về tình hình phát triển đô thị và du lịch biển theo Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 29-01-2021 của Tỉnh ủy về phát triển Bến Tre về hướng Đông, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong hai ngày 21 và 22-02-2023, đoàn đã hoàn thành chuyến giám sát tại ba huyện biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú. Dự kiến, đoàn sẽ tiếp tục giám sát UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng vào đầu tháng 3-2023.

Tác giả: 

Công Vĩnh