Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 20:01

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Tân Xuân thực hiện ngày chủ nhật nông thôn mới

Ngày 26 tháng 12 năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với các đoàn thể xã, chi bộ, chính quyền và Nhân dân ấp Tân Thuận, Tân Hòa, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” với các công việc như phát hoang các tuyến lộ liên xóm, ấp và đổ đá hai bên triên lộ tổ NDTQ số 04, ấp Tân Thuận, xã Tân Xuân.

Ấp Tân Hòa tổ chức phát hoang tuyến lộ tổ NDTQ số 05

Phong trào được Nhân dân hai ấp hưởng ứng tích cực phát hoang các bụi rậm, cắt tỉa hàng rào cây xanh, thu gom rác thải,.. góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ấp Tân Thuận phát hoang lộ tổ NDTQ số 04

Gắn với hoạt động của “Ngày Chủ nhật Nông thôn mới”, MTTQ Việt Nam phối hợp các ngành đoàn thể xã vận động Nhân dân ấp Tân Hòa xây dựng mô hình dân vận khéo “Vận động Nhân dân ấp Tân Hòa xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình ở khu dân cư tổ NDTQ số 4, 5, 6, 12” thực hiện các phần việc của hộ gia đình như: trang bị sọt rác gia đình, nói không với túi ni lông, xách giỏ đi chợ, xây hố xí hợp vệ sinh, xây dựng nhà tắm kín đáo, sử dụng nguồn nước sạch, không có tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư,… Qua đó, đã thu hút cán bộ, hội viên và Nhân dân trong xã tham gia thực hiện từ đó tạo sức lan tỏa đến từng hộ dân.                               

Nhân dân ấp Tân Thuận ban đá hai bên triên lộ tổ NDTQ số 04

Xác định “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” là một nhiệm vụ trọng tâm nên Mặt trận Tổ quốc xã sẽ tiếp tục vận động cán bộ Mặt trận và phối hợp với các đoàn thể xã tuyên truyền đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các tiêu chí thuộc trách nhiệm của địa phương và hộ gia đình, góp phần cùng xã nhà sớm xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới./.

Tác giả: 

MTTQ Việt Nam xã Tân Xuân