Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 20:00

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Ra mắt mô hình điểm phường 8 thực hiện Đồng khởi mới “Giảm nghèo bền vững”

Ngày 13/9/2022, MTTQ Việt Nam Phường 8 phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức triển khai thực hiện mô hình "Ở đâu người dân khó khăn- ở đó có cán bộ Mặt trận chung tay hỗ trợ". Nhằm phát động hệ thống chính trị và Nhân dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy Bến Tre; chọn nội dung đột phá do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố phát động đó là thi đua "Đồng khởi mới" trong giảm nghèo bền vững, tạo đồng thuận tham gia phát triển kinh tế xã hội.

Để thực hiện thành công Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó có 02 nội dung đột phá do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phát động. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch “Ở đâu Người Dân khó khăn - ở đó có cán bộ Mặt trận chung tay hỗ trợ”, chọn đơn vị Phường 8 làm điểm.

          Nhân dịp triển khai mô hình dân vận khéo năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bến Tre, mạnh thường quân và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8 có tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Song song đó, BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề ra một số giải pháp đa dạng hoá sinh kế cho người nghèo, xây dựng các mô hình sinh kế giảm nghèo: chung tay hỗ trợ tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, người nghèo thông qua các chính sách tín dụng ưu đãi, dạy nghề, khuyến nông, khuyến công và các mô hình này tập trung phát triển sản xuất cây trồng vật nuôi có lợi thế cho người dân, ứng dụng tiến bộ mới, cơ giới hoá vào sản xuất... với hy vọng các hộ nghèo phối hợp cùng địa phương cố gắng phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững./.                              

Tác giả: 

Quế Phương-UBMTTQ P8