Thứ hai, 25 Tháng 9, 2023 - 10:24

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Phong trào xây dựng giao thông nông thôn ấp Tân Nam, xã Tân Phú

Xây dựng giao thông nông thôn là một trong năm nội dung quan trọng được Đảng ủy xã Tân Phú chỉ đạo các ngành vận động nhân dân cùng thực hiện. Sáng ngày 01/07/2019, Ban vận động cùng bà con nhân dân ấp Tân Nam, xã Tân Phú khởi công xây dựng tuyến đường tổ 7, ấp Tân Nam. Tuyến đường có chiều dài 430m, ngang 2m, cao 10cm, với kinh phí trên 140 triệu đồng do nhân dân đóng góp và hơn 100 ngày công lao động.

Nhân dân cùng tham gia xây dựng lộ tổ 7

Qua vận động, có nhiều hộ dân tiêu biểu đóng góp tiền và ngày công lao động, hộ dân đóng góp cao nhất là 50 triệu đồng, hộ thấp nhất là 01 triệu đồng. Sau thời gian thi công, tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện cho bà con, các em học sinh đi lại dễ dàng, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, góp phần đưa kinh tế của bà con phát triển và cùng địa phương xây dựng thành công tiêu chí số 2 về giao thông trong 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Tác giả: 

Phạm Vũ Phương - PCT UBMTTQ xã Tân Phú