Thứ hai, 22 Tháng 4, 2024 - 19:10

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp cùng các lực lượng công an tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình nông dân tự quản về an ninh trật tự được duy trì và nâng chất, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Theo đó, các cấp Hội phối hợp lực lượng công an tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, các câu lạc bộ, nhóm, thông qua mạng xã hội, các nhóm zalo, facebook của Hội...

Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Hội, những cán bộ, hội viên có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền, vận động, quản lý, giáo dục nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa phương; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phong trào phòng, chống tệ nạn ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư. Các cấp Hội thường xuyên chú trọng việc duy trì, củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào tố giác tội phạm; bám sát Hướng dẫn số 170-HD/HNDTW, ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự.


            Lớp tập huấn tuyên truyền, phòng, chống tội phạm ma tuý tại huyện Thạnh Phú

Các cấp Hội cơ sở đã duy trì và nâng chất hiệu quả 17 tuyến đường Nông dân tự quản về an ninh trật tự; triển khai cho nông dân đăng ký cam kết tự quản trong gia đình không có người phạm tội và mắc tệ nạn xã hội... Bên cạnh đó, vận động nông dân tích cực đóng góp, ủng xây dựng hệ thống điện chiếu sáng nông thôn; lắp đặt camera an ninh, trật tự...

 Nhiều mô hình tiêu biểu vận động hội viên, nông dân tham gia phòng chống tội phạm, địa bàn không có hội viên, nông dân vi phạm pháp luật như: Mô hình “Hội Nông dân ấp Phú Thuận, xã Phước Ngãi tuyên truyền, vận động không để phát sinh số vụ xâm phạm sở hữu trên địa bàn” (Ba Tri); vận động hội viên, nông dân không tham gia tín dụng đen ấp Xóm Cói, xã Thạnh Ngãi (Mỏ Cày Bắc); Hội Nông dân xã Hoà Lợi phối hợp tuyên truyền, vận động không để phát sinh người nghiện ma túy trên địa bàn xã năm 2022” (Thạnh Phú); mô hình nông dân tự quản về an ninh, trật tự xã Lộc Thuận (Bình Đại)...

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng 02 mô hình Dân vận khéo cấp tỉnh, gồm: Mô hình Hội Nông dân vận động cán bộ, hội viên, nông dân xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm sử dụng nhạc sống, karaoke đúng quy định năm 2019; mô hình Hội Nông dân xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú phối hợp tuyên truyền, vận động không để phát sinh người nghiện ma túy” trên địa bàn xã năm 2022.

Hội Nông dân tỉnh còn tích cực phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức thành công buổi toạ đàm nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp giữa Hội Nông dân với Bộ đội biên phòng về việc “Vận động nông dân khu vực biên giới biển đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc giai đoạn 2019- 2025” tại các xã ven biển của tỉnh. Đây là hoạt động nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội trong phối hợp vận động nông dân khu vực biên giới biển đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Chỉ đạo Hội ND cơ sở phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả, chủ động phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, xây dựng tổ nhân dân tự quản thật sự vững mạnh.

Mặt khác, phối hợp với ngành Công an tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh phòng chống tội phạm trong cán bộ, hội viên, nông dân; phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhân rộng các mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự”, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hội tích cực phát động phong trào bằng những việc làm cụ thể, các cuộc vận động tại địa phương gắn với xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tác giả: 

Huỳnh Lê