Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2024 - 11:13

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

PHÁT BIỂU CỦA TỈNH ỦY TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ MTTQ TỈNH (2019-2024)

Trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022), hôm nay, Tôi rất vinh dự được tham dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu lời chào trân trọng, lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

 Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn sơ kết từ cấp xã, huyện đến cấp tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của thành viên Ủy ban, các tổ chức thành viên Mặt trận, cán bộ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh qua các nhiệm kỳ đối với các văn bản trình tại Hội nghị hôm nay; xây dựng phóng sự để phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết nửa nhiệm kỳ qua,… Qua đó, đã thể hiện sự nghiêm túc, khách quan trong đánh giá những việc làm được, chưa được, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, làm cơ sở đề ra chương trình hành động cho nửa nhiệm kỳ còn lại, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong Hội nghị này cũng đã kiện toàn, bổ khuyết chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX. Xin chúc mừng Hội nghị và chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Trong nửa nhiệm kỳ qua, với sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, sự điều hành tập trung, hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên Mặt trận và sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tỉnh Bến Tre đã từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, tỉnh Bến Tre có nền nông nghiệp khá đa dạng, bao gồm nông - thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi; kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và thương mại - dịch vụ; hạ tầng kinh tế - văn hóa - xã hội ngày càng phát triển; nhiều công trình, dự án trọng điểm được khởi công và đưa vào sử dụng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tập trung thực hiện; nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội có sự chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy rộng rãi. Những kết quả đạt được có vai trò đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên Mặt trận và toàn thể Nhân dân tỉnh nhà.

 Từ năm 2019 đến nay, cùng với nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, Bến Tre chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu và dịch bệnh Covid-19. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên Mặt trận đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt, kêu gọi, hiệu triệu, động viên toàn dân khắc phục khó khăn, vượt qua hạn, mặn và dịch bệnh Covid-19 với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, được Nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng. Qua đó, góp phần cùng với cấp ủy Đảng và chính quyền thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

 Trong nửa nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong Nhân dân, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,…; tập trung vận động, huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội (chăm lo cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân,…).

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân; phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, tích cực vận động Nhân dân tham gia công tác bầu cử, tăng cường mối quan hệ ngày càng mật thiết giữa Đảng, Chính quyền và Nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện đúng theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện tốt các cuộc phản biện xã hội đối với các dự thảo nghị quyết, chương trình, đề án có liên quan trực tiếp đến người dân; phần lớn các ý kiến phản biện được tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ; qua đó giúp các cơ quan soạn thảo, cấp ủy, chính quyền điều chỉnh chủ trương, chính sách, ra nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với tâm tư và nguyện vọng chính đáng của người dân; góp phần phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội và nâng cao tính khả thi của các chính sách khi được ban hành.

 Nhìn chung, trong nửa nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thể hiện được vai trò nòng cốt trong công tác đoàn kết tập hợp lực lượng, đảm nhận nhiều nhiệm vụ, tổ chức hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và Nhân dân tỉnh Bến Tre đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần sớm khắc phục như: Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân có lúc, có nơi chưa đi vào chiều sâu, chưa rộng khắp các đối tượng; vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong việc phản ánh, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân có lúc chưa kịp thời; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận tuy có đổi mới, nhưng chưa nhiều, còn lúng túng về giải pháp, cách tổ chức thực hiện; một số nơi Mặt trận chưa làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất công việc cụ thể với cấp ủy; sự phối hợp, thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên có lúc, có nơi chưa chặt chẽ và thiếu kịp thời,...

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có vai trò ngày càng quan trọng với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; động viên Nhân dân phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mở rộng quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam với Nhân dân các nước trên thế giới”.

Xuất phát từ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển tỉnh Bến Tre Tre trong giai đoạn mới, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận quan tâm thực hiện một số vấn đề trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, qua đó phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các công trình, dự án của tỉnh, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024 và góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Thứ hai, Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung hướng mạnh về cơ sở, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc theo Luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định; quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp.

 Thứ ba, Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác “nắm dân”; kịp thời phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân với các cấp ủy, chính quyền; đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi để giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh trong Nhân dân, không để kéo dài, tạo thành điểm nóng. Quan tâm huy động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân.

 Thứ tư, Quan tâm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động “Quỹ vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”,… bằng những giải pháp hiệu quả, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; chú trọng phát huy vay trò chủ thể của người dân trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động; tăng cường hiệp thương với các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền để triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và thực chất.

 Thứ năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần làm tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đúng theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác phản biện xã hội, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng vận động cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trên địa bàn tham gia vào công việc của Mặt trận và các tổ chức thành viên, công việc của Đảng và hệ thống chính quyền; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu dân cử; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, lựa chọn chủ đề trọng tâm, thiết thực để đối thoại với Nhân dân, giải quyết những bức xúc, hợp pháp của Nhân dân trên tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần ổn định tình hình Nhân dân từ cơ sở.

 Thứ sáu, Nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư hàng năm, làm cho ngày hội thật sự là ngày hội của người dân, bàn những vấn đề có liên quan đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở khu dân cư; thông qua việc tổ chức ngày hội để biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở khu dân cư.

 Thứ bảy, Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên Mặt trận tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện tốt cơ chế đặt hàng giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các thành viên trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Thứ tám, tăng cường và chủ động làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, góp phần thực hiện tốt công việc trong tình hình mới.

 

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tôi chúc tất cả quý đại biểu và các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt; chúc tỉnh Bến Tre của chúng ta phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới!