Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 20:14

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Những ngày tháng 5 lịch sử, khắp cả nước rực rỡ cờ hoa chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau quá trình chuẩn bị và thực hiện đúng quy trình, quy định về tham gia công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về công tác bầu cử, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Ngày 23/5/2021 thật sự đúng là ngày hội của toàn dân, dù cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư với tính chất vô cùng phức tạp với tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, ảnh hưởng hơn 30 tỉnh, thành trong cả nước. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử; sự nỗ lực cố gắng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, Ủy ban bầu cử các địa phương, sự ủng hộ, đồng hành của Nhân dân đã góp phần cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Vừa qua, Ủy ban bầu cử tỉnh đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Bến Tre và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Để có được thành công đó, công tác tuyên truyền về bầu cử được chú trọng. Sau khi tiếp nhận văn bản hướng dẫn tuyên truyền của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và kế hoạch của Tiểu ban thông tin tuyên truyền Ủy ban bầu cử tỉnh Bến Tre. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng hướng dẫn số 38/HD-MTTQ-BTT ngày 17/02/2021 về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, công tác tuyên truyền được chia thành 03 đợt (đợt 1: từ tháng 01/2021 đến tháng 4/2021; đợt 2: từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021; đợt 3: sau ngày bầu cử 23/5/2021).

Các nội dung tuyên truyền, hình thức, phương pháp, công tác phối hợp, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị đều được nêu cụ thể trong từng đợt tuyên truyền. Qua đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận như Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên hướng dẫn hệ thống trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua các cuộc họp chi, tổ hội…

Báo cáo tổng kết công tác bầu cử

Chúng ta vui mừng vì cuộc bầu cử thành công, không có vấn đề nghiêm trọng phải tập trung giải quyết. Kết quả, Bến Tre đã bầu đủ số đại biểu Quốc hội (07 đại biểu), đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (54 đại biểu) và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (300 đại biểu. Cấp xã bầu được 4.001/4.021 đại biểu, thiếu 20 đại biểu.

Có thể đánh giá thành công của cuộc bầu cử: (1) MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện 5 bước quy trình hiệp thương đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng và đúng quy định của pháp luật. Cử tri đi bầu cử đạt trên 99%, dù trong tình hình dịch bệnh phức tạp mà cử tri vẫn tích cực đi bầu nhằm chọn ra những người xứng đáng đại diện cho mình, thể hiện ý thức về quyền công dân, lòng yêu nước, niềm tin và sự kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. (2) Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, chất lượng, đã bầu 01 lần đủ số lượng đại biểu Quốc hội (07 đại biểu), đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (54 đại biểu) và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (300 đại biểu). Riêng cấp xã bầu được 4.001/4.021 đại biểu, thiếu 20 đại biểu. Tỉnh không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử lại, bầu cử thêm. Về chất lượng đại biểu trúng cử đều có trình độ cao, bảo đảm mục tiêu đặt ra. (3) Công tác bầu cử được diễn ra suôn sẻ, đảm bảo an ninh trật tự, không có vấn đề gì lớn xảy ra, các ngành chức năng phối hợp tốt công công tác bầu cử, nhất là đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt 5K. (5) Công tác tuyên truyền được tập trung với nhiều hình thức nhằm đảm bảo người dân tiếp cận được những thông tin cần thiết về công tác bầu cử; các đoàn thể chính trị-xã hội đã có nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả. (6) MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện hướng dẫn, hỗ trợ khắc phục những hạn chế, sai sót theo hướng dẫn của Mặt trận cấp trên.

Sau bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trình Hội đồng nhân dân khóa mới, báo cáo tổng kết công tác bầu cử; khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp xuất sắc cho công tác bầu cử.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong công tác bầu cử

   Những khó khăn, vướng mắc:

(1) Do triển khai thực hiện công tác bầu cử diễn ra ngay trong dịp Tết Nguyên đán và tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phúc tạp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phải tập trung cao cho công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh; sau đại hội Đảng các cấp, cán bộ Mặt trận có sự thay đổi lớn, hầu hết là mới nên thiếu kinh nghiệm trong công tác bầu cử. Vì vậy trong thực hiện còn biểu hiện sự lúng túng. (2) Việc phân bổ và hướng dẫn chi cụ thể kinh phí bầu cử còn chậm ảnh hưởng đến một số mặt công tác bầu cử. (3) Một số văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử của Trung ương xuống tới cơ sở còn chậm cũng như chưa có sự thống nhất giữa các văn bản với Luật.

Người dân mong muốn những người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, nhiệm vụ chuyên môn ở từng cơ quan, đơn vị theo từng vị trí công tác, theo xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Nhân dân trong xây dựng đất nước.

Tác giả: 

Kim Ngân