Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 08:17

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Những cánh én hồng báo xuân từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Lại sắp hết một năm 2022 với nhiều kết quả đạt được và cả những khó khăn, thách thức. Xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam từng bước chuyển mình bước vào những tháng cận kề cuối năm, chào đón một năm mới vươn tầm khởi sắc. Một năm trôi qua, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã nhà ghi nhận những thay đổi tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả được tiếp tục nhân rộng, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đến cuối năm được kéo giảm.

Những kết quả đó, là đánh giá cho sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức chính trị - xã hội, và phải kể đến hoạt động ủy thác vốn vay ưu đãi đã phát huy hiệu quả, chuyển tải dòng vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hiệp, bà Sử Thị Búp khẳng định: "Việc khai thác quản lý nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đã được các cấp hội đẩy mạnh triển khai, tổ chức thực hiện với nhiều mô hình, cách làm tốt, đạt hiệu quả cao. Thông qua hoạt động tín dụng ủy thác, đội ngũ cán bộ hội các cấp nâng cao năng lực, đổi mới phương thức hoạt động đi vào thực tế, chăm lo tốt hơn cho phụ nữ. Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, tăng cơ hội phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, trong đó được nâng cao vị thế trong xã hội. Thực tế cho thấy, phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số công việc thông qua các tổ chức chính trị xã hội gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp để chuyển trở nguồn vốn ưu đãi đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ biết sử dụng vốn vay, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống".

Nhiều năm liền, việc thực hiện bình xét cho vay tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) dưới sự chứng kiến tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã và trưởng ấp, Ngân hàng giải ngân trực tiếp cho người vay tại điểm giao dịch xã được triển khai có hiệu quả trong những năm vừa qua đã góp phần đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng các đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và kịp thời.

Thông qua phương thức cho vay ủy thác, các tổ chức chính trị - xã hội có điều kiện lồng ghép hiệu quả chương trình tín dụng với các chương trình khuyến nông, khuyến công, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách, hoạt động của tổ chức Hội được mở rộng, phong phú hơn, uy tín của Hội đoàn thể được nâng lên, từ đó góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tại  cơ sở.

Đặc biệt trong những năm qua, vai trò của trưởng ấp trong triển khai tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở ngày càng được nâng lên, vừa góp phần giúp chuyển tải kịp thời các thông tin về chủ trương, tín dụng chính sách xã hội đến với nhân dân, vừa phát huy vai trò giám sát trong bình xét, lựa chọn đối tượng cho vay tại Tổ TK&VV, giám sát người vay sử dụng vốn, kịp thời phát hiện, phối hợp theo dõi, hỗ trợ và nhắc nhở những trường hợp phát sinh dễ dẫn đến nguy cơ mất vốn trong quá trình sử dụng vốn của người vay cũng như phối hợp với Tổ TK&VV, Hội đoàn thể, NHCSXH và các cơ quan liên quan trong việc đôn đốc người vay trả nợ khi đến hạn, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn tồn đọng trên địa bàn…  

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, cùng với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 và Kết luận 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, đẩy mạnh công tác huy động tạo lập nguồn vốn lớn, đảm bảo chuyển tải kịp thời vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, NHCSXH huyện Mỏ Cày Nam trong năm 2022 đã tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay, chất lượng hoạt động ngày càng một nâng lên theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, ngày càng gắn kết với địa phương … nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của các xã, thị trấn trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu hàng năm của  huyện, xã về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới tiến tới nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo an ninh xã hội.

Mặt khác, tín dụng chính sách có tác động không nhỏ đến việc thay đổi nhận thức, tập quán trong tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của người dân, biết thực hành tiết kiệm để đầu tư vào sản xuất. Có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã phát huy hiệu quả. Tin tưởng rằng hoạt động tín dụng chính sách xã hội của xã Phước Hiệp cùng các xã thị trấn trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam sẽ phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đảm bảo thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội và tạo điều kiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, xã không còn hiện tượng tái nghèo nhất là từ các hộ vay vốn tín dụng chính sách. Có thể nói, tín dụng chính sách đã thực hiện tốt nhiệm vụ giúp bà con từng bước xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, cũng giúp xã Phước Hiệp xây dựng thành công xã nông thôn mới qua việc thực hiện tốt Tiêu chí số 17 về môi trường, cụ thể từ việc cho vay xây dựng hố xí tự hoại, xây cống nước, nâng các chiều tiếp cận xã hội của hộ gia đình, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Có thể nói, những cán bộ tín dụng chính sách đã góp công sức cùng người dân địa phương làm nên những thay đổi mới, tư duy mới. Mùa xuân đã sắp về trên quê hương Phước Hiệp với hy vọng một năm mới nhiều thay đổi hơn, kinh tế người dân phát triển khá hơn, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, góp phần đưa huyện Mỏ Cày Nam xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong thời gian sớm nhất./.

Tác giả: 

Sử Thị Ngọc Diễm