Thứ hai, 15 Tháng 7, 2024 - 22:54

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, của Ban Bí thư khóa XI

Sau khi tiếp nhận Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH”. Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU ngày 03/8/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai, quán triệt thực hiện trong hệ thống MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên đạt được kết quả rất đáng trân trọng, góp phần ổn định tình hình Nhân dân tỉnh nhà.

Họp giao ban dư luận xã hội

Đối với Bến Tre, từ khi chưa có Kết luận số 100-KL/TW và các hướng dẫn thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có Kế hoạch số 170/KH-MTTQ-BTT ngày 27/3/2013 về việc nắm DLXH và họp giao ban hàng tháng, đây là năm đầu tiên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện nắm DLXH và tổ chức họp giao ban luân phiên tại các xã, phường, thị trấn. Hàng năm đều có kế hoạch để thực hiện, từ năm 2015 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp giao ban DLXH hàng tháng tại tỉnh. Sau mỗi cuộc họp có tổng hợp báo cáo gửi các cấp lãnh đạo, các ngành, đề xuất giải quyết các vấn đề mà DLXH phản ánh.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác nắm DLXH, năm 2016: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có Kế hoạch số 85/KH-MTTQ-BTT ngày 08/3/2016 tập huấn cộng tác viên DLXH và công tác tuyên truyền miệng; hàng năm đều có tổ chức tập huấn về kỹ năng nắm bắt và phản ánh DLXH cho cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Năm 2017: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có Kế hoạch số 165/KH-MTTQ-BTT ngày 12/4/2017 về việc củng cố, hình thành hệ thống nghiên cứu DLXH. Hệ thống tổ chức được hình thành từ tỉnh đến cơ sở; Kế hoạch số 207/KH-MTTQ-BTT ngày 05/12/2017 về việc tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng nắm DLXH trong hệ thống MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên, qua tọa đàm nhằm đề ra các giải pháp hay để công tác nắm DLXH ngày càng hiệu quả hơn.

Từ năm 2013-2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn duy trì họp giao ban DLXH hàng tháng. Qua hơn 10 năm thực hiện đã có hơn 860 vụ, việc, ý kiến DLXH phản ánh được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo và được ngành chức năng tiếp nhận giải quyết và có văn bản phản hồi dư luận.

Đại biểu huyện Mỏ Cày Bắc phát biểu tình hình dư luận xã hội

Sau hơn 10 năm hoạt động, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò là cầu nối, là người đại diện của các tầng lớp Nhân dân để phản ánh đến các cấp lãnh đạo những vấn đề mà người dân quan tâm, từ đó củng cố và tăng thêm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Công tác DLXH từng bước được đổi mới nội dung, hình thức; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả; bám sát thực tiễn đời sống xã hội; kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh trong nội bộ và Nhân dân. Các vấn đề DLXH phản ánh đều được các ngành chức năng tiếp nhận, giải quyết và có phản hồi dư luận.

Chất lượng nắm, phản ánh DLXH của các cộng tác viên ngày càng tiến bộ hơn; thông qua nhiều kênh như từ Nhân dân, qua mạng xã hội, qua các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó thông tin DLXH rất phong phú, đa dạng về hình thức, nội dung thông tin DLXH, chất lượng ngày càng sâu sắc hơn. Từ năm 2013 đến nay cấp tỉnh thực hiện 127 báo cáo DLXH tháng, 43 báo cáo tình hình Nhân dân quý, hàng trăm báo cáo tuần về tình hình Nhân dân báo cáo về Mặt trận Trung ương theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn phối hợp Đài Truyền hình Bến Tre thực hiện chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân” phát trên sóng Đài Truyền hình Bến Tre mỗi tháng một kỳ; phối hợp Báo Đồng Khởi thực hiện chuyên trang phục vụ sinh hoạt tổ NDTQ và Ban CTMT, hàng tháng phát hành 17.576 tờ báo (cung cấp đến Bí thư chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng Ban CTMT, tổ trưởng NDTQ); hoạt động trang thông tin điện tử, fanpage của MTTQ Việt Nam tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả. Qua nắm DLXH, nội dung thực hiện các chuyên mục được đánh giá cao về chất lượng.

Từ khi triển khai thực hiện Kết luận 100-KL/TW, việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh tình hình DLXH được đội ngũ cộng tác viên DLXH thực hiện kịp thời, hiệu quả. Nội dung thông tin về DLXH phong phú, khách quan, sát thực tế; cộng tác viên đã có những đề xuất, kiến nghị, giải pháp phù hợp trên từng lĩnh vực để tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh chỉ đạo có hiệu quả ở từng địa phương, đơn vị. Khi có Kết luận số 100-KL/TW, công tác DLXH được cấp ủy, chính quyền quan tâm nên hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn thực hiện công tác nắm tình hình Nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp khảo sát, điều tra, thu thập thông tin DLXH trên tất cả các lĩnh vực, đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Tuy nhiên việc nắm bắt, phản ánh DLXH ở các cấp đôi lúc chưa kịp thời; kỹ năng và phương pháp nắm bắt tình hình DLXH trên Internet, mạng xã hội của đội ngũ cộng tác viên đôi lúc còn những hạn chế nhất định... Công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, DLXH ở các địa phương, đơn vị có lúc chưa kịp thời; năng lực phát hiện, dự báo, tham mưu giải pháp định hướng dư luận xã hội ở một số địa phương, đơn vị trước những vấn đề mới, nảy sinh và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, địa phương có nội dung còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra; một số cộng tác viên chưa thực sự chủ động, kịp thời trong việc nắm bắt, cung cấp thông tin mới nảy sinh, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân; việc theo dõi, đánh giá kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề được cộng tác viên DLXH cung cấp hiệu quả chưa cao.

Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH ở một số đơn vị chưa đi vào nề nếp, chất lượng báo cáo một số nơi chưa cao; đội ngũ cán bộ làm công tác DLXH chưa có kinh nghiệm nhiều; việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân có lúc chưa sâu sát, kịp thời; một số vụ việc gây bức xúc ở địa phương chậm được phát hiện, báo cáo, chưa chủ động đề ra các giải pháp để giải quyết những bức xúc mới nảy sinh ngay tại cơ sở.

* Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong công tác DLXH giữ vai trò quyết định, là động lực để công tác DLXH được triển khai, thực hiện tốt hơn. Nơi nào có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương thì công tác DLXH tại địa phương, nơi đó sẽ có chuyển biến tích cực.

Thứ hai, sự tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của MTTQ Việt Nam, các địa phương, đơn vị và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác DLXH là yếu tố quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác DLXH; đồng thời gắn công tác DLXH với hoạt động BCĐ 35 các cấp.

 Thứ ba, quan tâm đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực về công tác tuyên giáo, công tác DLXH của đội ngũ cán bộ tuyên giáo của Mặt trận sẽ góp phần quan trọng vào chất lượng, hiệu quả việc thực hiện công tác DLXH. Vận dụng phương pháp, cách thức phù hợp, đặc biệt là khai thác hiệu quả từ Internet, mạng xã hội. Quan tâm củng cố, kiện toàn, tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH. Cộng tác viên tăng cường nắm bắt, theo dõi, phản ánh kịp thời diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng, những đề xuất, kiến nghị của người dân đối với các ngành, các cấp thông qua việc tạo các nhóm trên mạng xã hội để nắm bắt, cung cấp thông tin nhanh chóng kịp thời, hiệu quả.

Thứ tư, cùng với việc triển khai ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với ban tuyên giáo cùng cấp và các tổ chức chính trị-xã hội, giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Sở Thông tin và Truyền thông, qua đó gắn kết chặt chẽ giữa công tác thông tin, tuyên truyền với vận động; nắm bắt kịp thời tình hình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động phối hợp, huy động các lực lượng, thông qua nhiều kênh, bằng nhiều hình thức khác nhau thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời DLXH trên địa bàn.

 Thứ năm, các cơ quan, đơn vị và các địa phương cần quan tâm, tích cực hơn trong công tác phối hợp, giải quyết, phản hồi những vấn đề mà DLXH phản ánh, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, giúp công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được tốt hơn; ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần hạn chế phát sinh DLXH.

         Thứ sáu, chủ động tổ chức các cuộc khảo sát, nắm DLXH về những chủ trương, đề án của tỉnh, của địa phương có liên quan đến quyền và lợi ích hôp pháp, chính đáng của Nhân dân; từ đó tham mưu cấp ủy có giải pháp điều chỉnh nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương./.

Tác giả: 

Kim Ngân