Thứ năm, 29 Tháng 2, 2024 - 01:47

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bến Tre khai thực hiện nguồn vốn cho vay 250 tỷ đồng quỹ quốc gia về tạo việc làm, mở rộng, duy trì việc làm

Trong 10 tháng qua, kinh tế tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, thách thức. Hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng không gặp thuận lợi; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp đã tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tiếp tục khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Người dân đến giao dịch tại xã

Đến 31/10/2023, nguồn vốn cho vay đạt 3.683,246 tỷ đồng, tăng 299,025 tỷ đồng (8,84%) so đầu năm, trong đó: Nguồn vốn Trung ương đạt 3.502,970 tỷ đồng, tăng 233,425 tỷ đồng (7,13%) so đầu năm; Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương: 180,276 tỷ đồng, chiếm 4,89% tổng nguồn vốn, tăng 65,6 tỷ đồng so đầu năm, đạt 328% chỉ tiêu tăng trưởng Trung ương giao.

Nguồn vốn huy động đạt 561,567 tỷ đồng, tăng 32,665 tỷ đồng (6,18%) so đầu năm, đạt 108,88% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó: Huy động qua Tổ đạt 234,996 tỷ đồng, tăng 50,274 tỷ đồng so đầu năm, chiếm 6,43%/tổng dư nợ ủy thác; Huy động vốn của tổ chức, cá nhân đạt 326,572 tỷ đồng, giảm 17,609 tỷ đồng (-5,1%) so đầu năm.

Doanh số cho vay: 58,859 tỷ đồng, lũy kế năm 2023 đạt 974,159 tỷ đồng, doanh số thu nợ: 50.448 triệu đồng, lũy kế năm đạt 661.783 triệu đồng. Tổng dư nợ 3.693.704 triệu đồng, tăng 8.412 triệu đồng so tháng trước, tăng 312.125 triệu đồng (9,23%) so đầu năm. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho 5.720 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, 1.862 hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, 5.068 người lao động tạo được việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện Đề án dạng sinh kế, thoát nghèo, xây dựng nông thông mới của địa phương; giúp cho 2.725 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để học tập, 14.394 lượt hộ xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh ở nông thôn; 291 lượt người lao động đi làm việc ở nước ngoài…Tổng số tiền cho vay 974.159 triệu đồng.

Thực hiện Quyết định 9006/QĐ-NHCS ngày 06/11/2023 của Tổng giám đốc NHCSXH về việc điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch tín dụng năm 2023 cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre. Theo đó, bổ sung nguồn vốn cho vay hỗ trợ tao việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ là 250 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, PCT UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; trọng tâm tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được NHCSXH giao trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, thủ tục theo quy định.

Đặc biệt, chính sách cho vay ưu đãi chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP với số tiền 250 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; theo dõi và nắm bắt những khó khăn, bất cập phát sinh ở các địa phương, tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh. Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao vai trò của tín dụng chính sách xã hội và NHCSXH hăng hái tham gia các thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Tác giả: 

Thanh Tâm