Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 04:59

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

Mỹ Thạnh với kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 9 tháng đầu năm 2022

Mỹ Thạnh là xã tuyến đầu của huyện Giồng Trôm tiếp giáp với thành phố Bến Tre, hiện có 6 ấp, 2.593 hộ dân với 8.011 nhân khẩu. Theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025, xã Mỹ Thạnh hiện có 118 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 4,55%, hộ cận nghèo là 51 hộ chiếm tỷ lệ 1,97%.

          Trong 9 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện; sự lãnh chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân về công tác giảm nghèo. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân xã với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể xã đã giúp đỡ các hội viên trong việc nâng cao nhận thức, đặc biệt là các hình thức hỗ trợ về cây, con giống, vốn vay, hỗ trợ nhà ở đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của một số hộ. Phần lớn hộ nghèo ý thức được tính tự lực vươn lên để thoát nghèo, tích cực tham gia lao động sản xuất tạo được việc làm, từ đó ngày càng có nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả được nhân rộng, có 480 hộ trên địa bàn xã được vay nguồn vốn ưu đãi, phối hợp mở 01 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi dê sinh sản cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thạnh trao quà cho hộ nghèo

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban ngành đoàn thể huyện tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho 90 hộ gia đình trên địa bàn xã và giới thiệu, tuyên truyền đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn 11 lao động Nhật Bản và Hàn Quốc. Ngoài ra, vận động xây dựng 01 căn nhà tình thương cho hộ nghèo ở ấp Cái Chốt tổng kinh phí 60 triệu đồng giúp hộ có nơi ở ổn định, an tâm lao động tăng thu nhập. Trợ giúp đột xuất cho 02 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo có con bị tai nạn với số tiền hơn 20 triệu đồng. Thực hiện các chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo.

Trong 3 tháng cuối năm 2022, Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Mỹ Thạnh phấn đấu cuối năm 2022 giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã 1% (26 hộ), tiếp tục phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, định hướng tư vấn giới thiệu việc làm giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao nhận thức, tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo, không trông chờ vào sự giúp đỡ của nhà nước; triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước để hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện tiếp cận khi có nhu cầu; triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước để hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện tiếp cận và có nhu cầu, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện các chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ tham gia phát triển sinh kế. Tạo điều kiện để vay vốn phát triển sản xuất và cải thiện các chiều thiếu hụt của hộ./.

Tác giả: 

Hiếu Ân-MTTQ xã Mỹ Thạnh