Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 18:39

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

MTTQ xã Mỹ Thạnh triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giồng Trôm về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), chiều ngày 25 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm tổ chức triển khai Kế hoạch “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022). Bà Ngô Mộng Quyên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chủ trì buổi họp.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn xã Mỹ Thạnh diễn ra từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2022 tại các ấp nội dung gắn với lễ hội văn hóa xứ dừa. Chương trình ngày hội bao gồm: phần hội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; trò chơi dân gian; các hội thi; khuyến khích các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi đậm nét truyền thống văn hóa của dân tộc, địa phương. Phần lễ tổ chức không quá 90 phút, nội dung tuyên truyền kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp thực hiện, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết quả vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân đánh giá về kết quả tự quản của cộng đồng; biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở ấp, khu dân cư năm 2022. Tiếp tục động viên, khích lệ Nhân dân vượt qua khó khăn, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, chung sức của Nhân dân sau đại dịch Covid-19./.

Tác giả: 

Hiếu Ân-MTTQ xã Mỹ Thạnh