Thứ bảy, 2 Tháng 12, 2023 - 18:01

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị bằng kế hoạch số 43-KH/MTTQ-BTT ngày 04/5/2015 thực hiện trong năm 2015 và những năm tiếp theo, triển khai trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên, trong đó có các tổ chức tôn giáo để cùng hưởng ứng thực hiện. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17/10/2020 phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, phát động toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi, Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tỉnh nhà hưởng ứng tích cực bằng những việc làm thiết thực, cụ thể để góp phần xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp. Với tinh thần “Đồng lòng”, “Đồng loạt”, “Đồng bộ” của phong trào Đồng Khởi năm xưa với “Đồng Khởi mới” hôm nay đã thôi thúc cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân vượt qua bao khó khăn, thách thức, khai thác tối đa mọi tiềm năng và thế mạnh quyết tâm đưa tỉnh nhà vươn lên tầm cao mới.

Hai năm qua là thời gian hết sức khó khăn đối với Nhân dân tỉnh nhà do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhưng dưới sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tỉnh nhà, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phát huy mạnh mẽ. Với phương châm “Hai chân, ba mũi”, nhiều phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã được triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh như: Phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phong trào thi đua “Trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh”, thi đua “Phòng chống dịch Covid-19”, thi đua “Giảm nghèo bền vững”, thi đua “Xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”… với nhiều cách làm sáng tạo, … từ đó đã góp phần đem lại những thay đổi tích cực về diện mạo và tiềm lực của tỉnh nhà.

Phong trào “Đồng Khởi mới” được triển khai theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”, cụ thể “Hai chân”: (1) Xây dựng Đảng và xây dựng hệ thông chính trị trong sạch, vững mạnh; (2) Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. “Ba mũi”: (1) Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; (2) Huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng; (3) Phát triển nguồn nhân lực. Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực. Từ đó, tạo ra phong trào “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua” thực hiện cuộc “Đồng Khởi mới” theo phương châm “Học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”. Từng cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thi đua thực hiện phong trào “Đồng Khởi mới” là niềm tự hào, là trách nhiệm để chung tay đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Bến Tre Đồng Khởi tiến hành sơ kết, khen thưởng gắn với trao danh hiệu “Công dân Đồng Khởi”. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phát động trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” bằng những hành động cụ thể thiết thực, hiệu quả. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng thuận thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; tuyên truyền, vận động người dân tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp ngày công, tiền… thực hiện các dự án, xây dựng các công trình giao thông, công trình thủy lợi và các công trình, dự án trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương; đặc biệt là vận động Nhân dân trong vùng dự án đồng thuận bàn giao mặt bằng để khởi công cầu Rạch Miễu 2; hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định 02 nội dung đột phá đó là thi đua “Đồng Khởi mới” trong giảm nghèo bền vững, tạo đồng thuận tham gia phát triển kinh tế-xã hội.

* Thi đua “Đồng Khởi mới” giảm nghèo bền vững

Vận động người nghèo có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững, không trông chờ sự hỗ trợ; phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả qua thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững; hỗ trợ sinh kế từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Vận động nguồn lực hỗ trợ người nghèo, tập trung các nội dung như xây dựng nhà ở, sinh kế, dụng cụ trữ nước,.... Xây dựng mô hình hỗ trợ thoát nghèo toàn diện, giai đoạn 2022-2025 tại xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm.

* Chỉ tiêu phấn đấu: Vận động hỗ trợ xây dựng 450 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ sinh kế cho 200 hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững; tặng quà cho 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn có ít nhất 01 phần quà vào dịp tết Nguyên đán; vận động 100% hộ nghèo, cận nghèo trữ nước ngọt, nước mưa đảm bảo nhu cầu sinh hoạt trong mùa hạn mặn và vận động hỗ trợ thêm dụng cụ trữ nước cho hộ nghèo, cận nghèo còn thiếu.

* Thi đua “Đồng Khởi mới” tạo đồng thuận tham gia phát triển KT-XH

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh về giảm nghèo, chính sách dành cho người nghèo; ý chí tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo bền vững; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, lộ trình triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh để người dân nắm, qua đó tạo đồng thuận trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà với những nội dung sau:

- Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

* Chỉ tiêu phấn đấu: Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt ít nhất 10 tỷ đồng; vận động người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng ít nhất 2.000 người; phối hợp tuyên truyền, vận động thành lập mới ít nhất 50 Tổ hợp tác, 15 Hợp tác xã trên các lĩnh vực.

- Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; tham gia xây dựng nông thôn mới.

* Chỉ tiêu phấn đấu: Phối hợp vận động xây dựng ít nhất 500 căn nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội; vận động người dân tham gia hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp ngày công, tiền… xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ; xây dựng giao thông nông thôn và các công trình, dự án trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương; phối hợp xây dựng ít nhất 15 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

- Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

- Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

* Chi tiêu phấn đấu: Cấp tỉnh giám sát ít nhất 10 cuộc; cấp huyện ít nhất 05 cuộc. Phản biện xã hội cấp tỉnh ít nhất 04 cuộc; cấp huyện ít nhất 02 cuộc. Công tác hòa giải thành ở cơ sở từ 85% trở lên.     

- Đoàn kết, đồng thuận tham gia thực hiện hiệu quả 11 công trình, dự án trọng điểm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

* Chỉ tiêu phấn đấu: Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân đồng thuận thực hiện các công trình, dự án như: Xây dựng hoàn thành cầu Rạch Miễu 2; hoàn thành cơ bản hệ thống thủy lợi, cấp nước chính trên địa bàn tỉnh; triển khai ít nhất 500 ha các dự án đô thị thành phố Bến Tre và các huyện; phát triển 4.000 ha nuôi tôm biển công nghệ cao; triển khai các dự án điện gió, có ít nhất 1500MW đưa vào khai thác; dự án điện khí; xây dựng tuyến động lực ven biển (giai đoạn 1); phát triển mới 5.000 doanh nghiệp; thành lập Đại học Bến Tre thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng làng văn hóa du lịch Chợ Lách; xây dựng Trung tâm cây giống, hoa kiểng Chợ Lách,...

Để phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tỉnh nhà tích cực hưởng ứng và cùng thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động sâu rộng, thực chất để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm chắc, hiểu rõ mục tiêu cần đạt được theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”; thống nhất nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả và liên tục. Từng cơ quan, đơn vị đăng ký nội dung phát động thi đua cụ thể trong năm 2022 với mục tiêu, thời gian hoàn thành cụ thể; đăng ký tập thể, cá nhân điển hình trong thi đua.

Thứ hai, thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” do Tỉnh ủy lãnh chỉ đạo, tập trung quyết liệt về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội với nỗ lực, quyết tâm thực hiện cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022.

Thứ ba, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội; Quy định 218 về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là công khai trong quy hoạch xây dựng, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, các khoản đóng góp của Nhân dân phải đảm bảo thông tin rộng rãi cho người dân đều biết, tham gia ý kiến, giám sát và đồng thuận tham gia thực hiện. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, mỗi cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của dân, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, lấy kết quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp là thước đo trong thực thi công vụ.

Thứ tư, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua” thực hiện tầm nhìn, khát vọng: Bến Tre là tỉnh phát triển khá thuộc nhóm 5 Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long vào năm 2025 và nhóm 30 cả nước vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu trên thì mỗi người dân Bến Tre phải chung tay, góp sức, trước mắt là đồng thuận thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đặc biệt là khởi công Cầu Rạch Miễu 2 trong năm 2022.

Thứ năm, để phong trào “Đồng Khởi mới” có sức lan tỏa mạnh mẽ, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng niềm tin và khát vọng vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa Bến Tre phát triển bền vững. Vận động Nhân dân tham gia thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, làm cho tinh thần “Đồng Khởi mới” đến với từng người, từng nhà, từng cơ quan, đơn vị, đưa phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trở thành xung lực chính trị thúc đẩy Bến Tre phát triển. Thực hiện tốt “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình” trên các lĩnh vực.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tin tưởng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục lan tỏa, đi vào cuộc sống, mang lại những kết quả to lớn cả về vật chất, tinh thần.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hãy đồng thuận, đồng lòng, đồng loạt tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, các cấp phát động để góp phần xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

Tác giả: 

H.T