Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 05:01

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2024 - 2029!

MTTQ Việt Nam phường 4 ra mắt Tổ dư luận xã hội của Mặt trận

Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; tiếp tục thực hiện Đề án số 01 về "Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền" của MTTQ Việt Nam”. Nhằm kịp thời nắm bắt những diễn biến, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn phường về thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, phong trào hành động cách mạng của địa phương,  những vấn đề về sự kiện chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh trong và ngoài tỉnh... để từ đó có biện pháp xử lý cũng như định hướng dư luận xã hội, góp phần giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh tại cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 4 đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình thành lập Tổ dư luận xã hội của Mặt trận.

Được sự thống nhất của Đảng ủy, sáng ngày 01/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 4 đã tổ chức ra mắt “Tổ dư luận xã hội” của Mặt trận. Đến tham dự có bà Bùi Quang Kim Khanh - Ủy viên ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bến Tre. Về phía lãnh đạo địa phương có ông Huỳnh Hoàng Nhựt, Phó Bí thư thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; bà Bùi Xuân Phương, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phường 4, bà Huỳnh Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cùng lãnh đạo các tổ chức thành viên và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố; Ban công tác Mặt trận khu phố và các thành viên của Tổ dư luận xã hội.

Tại chương trinhg, bà Bùi Xuân Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 4 thông qua báo cáo quy trình thành lập, trao quyết định, sổ tay thành viên Tổ dư luận xã hội và ra mắt với 15 thành viên do ông Nguyễn Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường làm Tổ tưởng.

Thay mặt Đảng ủy, ông Huỳnh Hoàng Nhựt, Phó Bí thư Đảng ủy chỉ đạo một số nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức hoạt động của Tổ. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Tổ dư luận xã hội của Mặt trận phải kịp thời nắm bắt, phản ánh thông tin một cách khách quan, trung thực các luồng ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Cùng với đó, cũng thực hiện tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ  phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Tác giả: 

MTTQ phường 4